Attraktivt innovationsprojekt


Premieras för betydelsefulla insatser och framsteg på vägen från idé till innovation

Utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt går till innovativa projekt och nystartade företag som framgångsrikt attraherat externa medel som ytterligare stärkt utvecklingsmöjligheterna. Finansieringen kan komma från offentliga eller privata finansiärer, från kunder eller samarbetspartners och vara i form av bidrag, investering eller intäkter från försäljning.

Projekten har startats och drivs av forskare och studenter vid Uppsala universitet och har på resan från idé mot innovation fått stöd av UU Innovation i tidig fas.

Utmärkelsen lanserades av UU Innovation 2017. Från att under de första tre åren ha delats ut vid ett årligt event, delas nu utmärkelsen ut löpande till de innovationsprojekt som lyckas attrahera extern finansiering som är viktig för att de ska kunna utvecklas vidare på ett önskvärt sätt. Projekt som tilldelas utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt får diplom och blommor.

Attraktiva innovationsprojekt 2022

Hittills i år har två projekt tilldelats utmärkelsen:

Verktyg för kombinerad diagnostik och genterapi av hjärntumörer
Fredrik Swartling, institutionen för immunologi, genetik och patologi

Fredrik Swartling (i mitten) med sin forskargrupp.

Med utgångspunkt från lovande resultat från ett tidigare ERC starting grant-projekt tar nu Fredrik Swartling och hans team fram nya verktyg för att identifiera celler som blivit resistenta mot standardbehandlingen, vanligtvis strålning och cellgifter, av elakartade hjärntumörer. Målet är att verktygen ska kunna användas för att screena celler som tas ut från biopsier i samband med en hjärntumörsoperation och på så sätt bättre kunna identifiera och behandla patienter som riskerar allvarliga återfall. Projektet har fått ERC Proof of Concept-bidrag som ska stärka förutsättningarna för en framtida kommersialisering.

CoLD Therapeutics
Jens Carlsson, institutionen för cell- och molekylärbiologi, Helena Danielson, institutionen för kemi-BMC, Anja Sandström och Lindon Moodie, institutionen för läkemedelskemi.

Helena Danielson, Jens Carlsson och Anja Sandström.

Det tvärvetenskapliga forskarteamet har tagit fram en grupp nya molekyler som har mycket god förmåga att blockera coronavirus från att föröka sig. Forskningen har genomförts i samarbete med läkemedelsplattformen på Science for Life Laboratory. Förhoppningen är att upptäckten ska ligga till grund för ett framtida antiviralt läkemedel mot coronavirus som kan fungera som ett komplement till vaccin och bidra till behandlingsmöjligheter mot nya virusvarianter. Vägen till ett nytt läkemedel är lång och i ett första steg krävs vidareutveckling av molekylerna för att säkerställa att de har de viktiga egenskaper som krävs. UU Invests projektbolag har investerat i projektet och bistår bland annat forskarteamet i att undersöka intresset hos läkemedelsbolag att arbeta vidare och utveckla läkemedlet.

Attraktiva innovationsprojekt 2021

Fyra innovationsprojekt och startups tilldelades utmärkelsen 2021:

HaLaCore Pharma
Mats Larhed, institutionen för läkemedelskemi och Mathias Hallberg, institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Mats Larhed och Mathias Hallberg.

Forskarna har tagit fram en serie nya kemiska substanser avsedda för vidareutveckling till framtida läkemedel för behandling av till exempel lungsjukdomar som fibros. Projektet har bedrivits i samverkan mellan institutionen för läkemedelskemi och institutionen för farmaceutisk biovetenskap och med stöd av läkemedelsplattformen inom SciLifeLab. Forskarna har patentsökt de framtagna substanserna och bildad bolaget HalaCore Pharma som sålt rättigheterna till ett börsnoterat läkemedelsbolag som därmed tagit över utvecklingsansvaret.

Rarity Bioscience
Lei Chen och Ulf Landegren, institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Ulf Landegren och Lei Chen.

Bolaget Rarity Bioscience har precisionsdiagnostik i fokus och siktet inställt på att kommersialisera en ny robust teknik för att detektera små mängder av dna-mutationer, framförallt i blodprover. Tekniken har en mycket hög känslighet och kan ge sjukvården helt nya möjligheter att följa upp cancerpatienter för att tidigt upptäcka och förhindra återfall. Rarity Bioscience är en avknoppning från professor Landegrens forskargrupp som bedriver världsledande forskning inom området molekylära verktyg. Uppsala universitet Invest AB har investerat i bolaget.

Läs mer om Rarity Bioscience på företagets hemsida

Mod4Sim Pharma
Hugo Gutierrez de Teran och Willem Jespers, institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Hugo Gutierrez de Teran.

Forskarna har utvecklat nya beräkningskemiska metoder med potential till stort genomslag inom strukturbaserad läkemedelsdesign. Metoderna gör det möjligt att snabbt och med stor noggrannhet kunna förutsäga hur särskilda läkemedelsmolekyler binder till viktiga receptorer och hur starkt de gör detta. Att med hjälp av datorberäkningar kunna minska antalet föreningar som behöver testas eller syntetiseras för att identifiera den mest lovande läkemedelskandidaten bland miljontals potentiella föreningar är av stort intresse för läkemedelsindustrin. Forskarna har i nationell konkurrens fått anslag från Vinnovas program VFT+ för att vidareutveckla metoderna kommersiellt, vilket nu görs i bolaget Mod4Sim Pharma som forskarna grundat.

Läs mer om Mod4Sim Pharma på företagets hemsida

HPVir
Inger Gustavsson och Ulf Gyllensten, institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Inger Gustavsson.

Forskarteamet har under många år arbetat med att ta fram HPVir, en kombination av ett självprovtagningskit och ett HPV-test. Testet ska upptäcka om en kvinna är smittad av HPV, humant papillomvirus, och därmed löper större risk att drabbas av livmoderhalscancer. Nästan alla fall av livmoderhalscancer orsakas av HPV-infektion. Vid provtagning med HPVir används ett speciellt provtagningskort som gör prover stabila i rumstemperatur under flera år och dessutom möjliggör smittsäker hantering av proverna. Att HPVir fungerar, både när det gäller träffsäkerhet och benägenhet att testa sig, är säkerställt genom ett stort antal vetenskapliga studier. Hälsoekonomiska analyser visar att metoden är billigare än dagens screening med gynekologisk cellprovtagning. Projektet har i nationell konkurrens fått anslag från Vinnovas program VFT+.

Se en kortfilm om projektet HPVir på Youtube

Attraktiva innovationsprojekt 2020

Tolv innovationsprojekt och startups tilldelades utmärkelsen 2020, bland andra:

Attraktiva innovationsprojekt 2019

Utdelningen av diplom och blommor till mottagarna av Attraktivt innovationsprojekt 2019 ägde rum i Humanistiska teatern. 

Femton innovationsprojekt och startups tilldelades utmärkelsen 2019, bland andra:

 • Molboolean – metod för märkning och mätning av proteiner för forskning och diagnostisk tillämpning som tagits fram av Ola Söderberg, institutionen för farmaceutisk biovetenskap.
   
 • Enphasys – företaget har grundats av Janneke Keeemink och Christel Bergström, institutionen för farmaci, för att vidareutveckla och kommersialisera en egenutvecklad och patenterad teknik som kan förkorta tiden från en ny lovande  läkemedelsmolekyl, ge patienter bättre läkemedel och på vägen minska antalet djurförsök. Läs mer om Enphasys online.
   
 • Anatycan – innovativ metod som kan bana väg för utveckling av behandling av svår cancerform. Metoden har tagits fram av Marika Nestor och Anja Mortensen, institutionen för immunologi, genetik och patologi.
   
 • Uppsala Therapeutics – företaget utvecklar och kommersialiserar ny design av befintlig teknik som skapar förutsättningar för nya läkemedel. Bakom företaget står Jöns Hillborn och Oommen Varghese, institutionen för kemi – Ångström, tillsammans med Oommen P Oommen vid Tampere University och Victor Hartman som är VD för bolaget. Läs mer om Uppsala Therapeutics online.
   
 • MM18 Medical – ny metod för klinisk analys som avsevärt kan minska sjukvårdskostnader för prostatacancer. Företagets grundare är Erik Wilander, institutionen för kvinnors och barns samt Sören Nygren. Läs mer på mm18.se.
   
 • Percy Roc - använder mikrovågor till att härda kolfiber. Dragos Dancila och Kristiaan Pelckmans, institutionen för fysik och astronomi har tillsammans grundat företaget för att kommersialisera mikrovågsteknik för nya användningsområden. Som ett första steg kommer den att användas för att härda kolfiberkompositer inom flyg- och fordonsindustrin. Läs mer på percyroc.se.
                         
 • Individanpassade immunterapier – en unik idé för att bekämpa cancer. Sara Mangsbo, institutionen för farmaceutisk vetenskap, har tillsammans med Helena Persson och kollegor som leder SciLifeLabs plattform kring antikroppsutveckling (DDD), utvecklat en plattformsteknologi som påminner om vaccinering för att få kroppen egna immuncellerna att expandera och specifikt angripa cancern. Behandlingen blir individanpassad men plattformen använder vissa generiska komponenter för att förkorta tiden till behandling. Företaget Strike Pharma grundades 2020 i syfte att kommersialisera den egenutvecklade och innovativa ADAC-teknologin. Läs mer om Strike Pharma online.
   
 • Scaleout – mjukvara som underlättar användning av artificiell intelligens. Företaget Scaleout Systems erbjuder en ny lösning för integritetsbevarande och säker maskininlärning som utvecklats av bland andra Andreas Hellander och Salman Toor, institutionen för informationsteknologi. Läs mer om Scaleout Systems online.

Attraktiva innovationsprojekt 2018

2018-års mottagare av utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt firades med diplom och blommor i Hubben.

Missbrukssäkring av läkemedel och solceller för nya ytor bland 2018-års attraktiva innovationsprojekt. Sjutton innovativa projekt och startups tilldelades utmärkelsen 2018, och det var bland andra:

 • Emplicure – Administrerar läkemedel på ett säkert sätt. I gränslandet mellan materialteknologi och farmaceutisk vetenskap utvecklar företaget Emplicure i samarbete med Håkan Engqvist, institutionen för materialvetenskap, en ny läkemedelsformulering mot kronisk smärta i form av ett keramiskt depotplåster som försvårar missbruk. Läs mer på emplicure.com.
   
 • Peafowl Solar Power – miljösmarta och transparenta solceller för nya ytor. Företaget Peafowl Solar Power har utvecklat en ny typ av mycket tunna och transparenta solceller som kan produceras mer miljövänligt och kostnadseffektivt än dagens alternativ. Tekniken gör det möjligt att belägga nya ytor med solceller utan att förändra deras utseende. Jacinto Sá, institutionen för kemi – Ångström har tagit fram tekniken och är medgrundare till bolaget. Läs mer på peafowlsolarpower.com.
   
 • Cartana – företaget har utvecklat ny teknologi för gensekvensering direkt i vävnadsprover. Tekniken ger information både om enskilda hjärncellers typ och funktion och om deras lokalisering i förhållande till varandra. Bolaget arbetar även med utveckling av en tillämpning inom cancerforskning. Flera av personerna bakom Cartana, bland annat Malte Kühnemund och Mats Nilsson, har tidigare varit verksamma som forskare vid Uppsala universitet. 2020 förvärvades företaget av det amerikanska bioteknikföretaget 10x Genomics.
   
 • Deep Forestry – ny drönare ska ge bättre koll på skogen. Företaget utvecklar kraftfulla sensorsystem för att bygga 3D-modeller av skogsbestånd som kan användas för att ge volymberäkningar och mycket noggranna kartor med georeferenser. Bolagets drönarprototyp kan navigera mellan träd, under trädkronorna i en industriell skog. Levi Farrand, tidigare student vid Uppsala universitet är medgrundare och vd. Läs mer på deepforestry.com.
   
 • Oncodia – CE-märkt mjukvara för snabbare och mer exakt molekylär cancerdiagnostik. För att tillgodose behovet av snabbare och mer exakt precisionscancerdiagnostik har företaget Oncodia omarbetat och effektiviserat den kliniska analysprocessen från DNA-sekvensdata till cancerspecifik mutationsrapport. Varje komponent har noggrant finjusterats och integrerats i en enda, kvalitetsstyrd lösning. Oncodia har grundats av Tobias Sjöblom, Ivaylo Stoimenov och Tom Adlerteg, verksamma vid institutionen för immunologi, genetik och patologi. Läs mer på oncodia.com.
   
 • Sence Research – ny analysmodell ska bidra till bättre uppföljning av nya läkemedel. Thomas Cars, institutionen för medicinska vetenskaper har tagit fram en metod som med hjälp av läkemedelsdata från journaler kan analysera läkemedels nytta och effektivitet, biverkningar och kostnadseffektivitet. Detta skapar ett viktigt beslutsunderlag för hälso- och sjukvårdsmyndigheter, läkemedelsmyndigheter och läkemedelsindustrin. Läs mer på sence.com.
   
 • Soccermatics – en digital fotbollsexpert, David the bot, som hjälper oss förstå spelet med hjälp av matematik. Grunden för David the bot är en algoritm skapad av David Sumpter, matematiska institutionen, som också grundat bolaget Soccermatics och skrivit bästsäljaren med samma namn (bokens svenska titel är: Mer än en sport: fotbollens matematik).
   

Attraktiva innovationsprojekt 2017

De första mottagarna av UU Innovations utmärkelse Attraktivt innovationsprojekt. Året var 2017 och platsen Humanistiska teatern på Uppsala universitet. 

Nya material och diagnostiska tester, prognosverktyg och digitala fönster till historien. Elva innovationsprojekt och startups tilldelades utmärkelsen 2017, och detta är några av dem:

 • Graphmatech – kommersialiserar Aros Graphene, ett patenterat nytt grafenbaserat lättviktsmaterial med mycket goda elektriska och termiska egenskaper vilket gör det lämpligt för många tillämpningar, som till exempel kylning av elektronikkomponenter. Bakom det nya materialet står Mamoun Taher, institutionen för kemi-Ångström, som också är medgrundare av företaget. Läs mer på graphmatech.com.
   
 • Astrego Diagnostics – snabb och säker diagnos av urinvägsinfektion och ett bidrag i kampen mot antibiotikaresistens. Bolaget är en avknoppning från Johan Elfs forskargrupp vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. Läs mer på astrego.se.
   
 • Inossia – utvecklar ett nytt elastiskt bencement för sköra ben. Med det nya bencementet kan smärtlindringen för patienter med benskörhetsfrakturer förbättras samtidigt som risken för ytterligare kotfrakturer kan minskas. För upptäckten av det mjuka bencementet som kommersialiseras via bolaget står Cecilia Persson, institutionen för materialvetenskap. Läs mer på inossia.com.
   
 • Indicio Technologies (tidigare F&A Forecasting) – utvecklar mjukvara som ska ge mer träffsäkra ekonomiska prognoser, till exempel vad gäller försäljningsvolymer, råvarupriser och valutakurser. Bolagets grundare är två tidigare studenter från Uppsala universitet. Läs mer på indicio.com.
   
 • Magström – utvecklar både mjuk- och hårdvara som kan reducera onödigt slitage av komponenter i vattenkraftverk och bidra till färre driftstopp. Bolagets grundare är Urban Lundin, Johan Abrahamsson och José Perez-Loya, institutionen för elektroteknik.
   
 • Disir Productions – gör historisk forskning levande i moderna spelmiljöer. Företaget utvecklar appar inom konceptet Augmented History som gör att användaren kan uppleva och interagera med historiska miljöer som rekonstruerats digitalt. Disir Productions bildades 2015 av bland andra John Ljungkvist och Daniel Löwenborg, institutionen för arkeologi och antik historia. Läs mer på disir.se.

Senast uppdaterad: 2022-05-18