Kurs i IP och kommersialisering i samarbete med PRV

Kunskaper som stärker dina möjligheter att nyttiggöra din forskning

Kursen ger en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att skapa kommersiella möjligheter av forskningsresultat. Deltagarna får även verktyg för att hitta användbar information från patent inom sitt forskningsområde och för att kunna strukturera och presentera forskning med avseende på kommersiell potential och samhällsnytta.

Kursen omfattar fyra seminarier och ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV.

För vem: Kursen är öppen för doktorander, postdoktorer och forskare från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet samt vid Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna.

Poäng/intyg: För doktorander vid Uppsala universitet är kursen poänggivande och motsvarar 3 hp i din forskarutbildning. Övriga deltagare som fullgör kursen får ett kursintyg.

Kursperiod: Fyra halvdagsseminarier på torsdagar under perioden 4-25 mars 2021:

Seminarium 1: 4 mars
Seminarium 2: 11 mars
Seminarium 3: 18 mars
Seminarium 4: 25 mars

Samtliga seminarier börjar kl. 9:15 och avslutas kl. 12:00.

Språk: Kursen ges på engelska

Plats: Online på Zoom.

Anmälan

Anmälan är stängd. En ny kursomgång kommer att erbjudas till hösten 2021.

om seminarierna

Seminarium 1: Grundläggande kunskaper om immateriella rättigheter (IP)
Detta seminarium ger dig en introduktion till olika typer av IP och deras relevans för akademisk forskning. Dessutom presenteras en översikt över de internationella system som är relevanta för patent, varumärken, upphovsrätt och industriell design. Vi diskuterar även hur man skyddar en produkt eller idé med olika typer av IP.

Seminarium 2: Grundläggande om patent och att hitta användbar information från patent
Seminariet behandlar grunderna för patentsystemet; vad ett patent är, vad som kan patenteras och vad nyttan med ett patent är. Du kommer även att lära dig mer om patentdatabaser och hur man söker efter patentinformation och kan hitta och tolka relevant teknisk och juridisk information från patentlitteratur.

Kom ihåg att ta med din bärbara dator eftersom det här seminariet innehåller ett praktiskt sökmoment.

Seminarium 3: Att kommunicera forskning ur ett nyttoperspektiv
Detta seminarium ger en praktisk översikt av några användbara verktyg för att strukturera och presentera forskningsresultat ur ett kommersiellt perspektiv eller med avseende på annan samhällsnytta. Metoderna är Business Model Canvas, Lean Canvas och SRI NABC.

Seminarium 4: Kommersialisering av forskningsresultat
Det avslutande seminariet handlar om olika aspekter av kommersialisering av forskningsresultat och hur en inventering av immateriella tillgångar inom ett projekt kan göras. Du kommer också få en översiktlig presentation av det kostnadsfria stöd för kommersialisering och annat nyttiggörande som UU Innovation erbjuder. 

Kurslitteratur
Delas ut under kursen.

avslutad kurs

Efter avslutad kurs bör du:

  • förstå de grundläggande begreppen och formerna av IP.
  • kunna hitta, utvärdera och identifiera teknisk information från patentlitteratur inom ditt forskningsområde.
  • ha tillägnat dig kunskap om några verktyg för att strukturera och presentera forskningsresultat ur ett kommersiell perspektiv.
  • förstå hur man identifierar och skyddar IP-tillgångar inom ett projekt.


För att bli godkänd på kursen behöver du:

  • närvara vid samtliga fyra seminarier
  • slutföra tre uppgifter som kommer att delas ut under kursen
     

kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kursansvarig: Nhils Forslund, UU Innovation

 

Senast uppdaterad: 2021-03-01