Från medicinsk genetik till rysslandsstudier – 14 forskare tar plats i UU Innovations mentorprogram

2022-01-27

Beata Filipek-Gorniok är en av dem som fått en mentor genom programmet. Hon är projektsamordnare vid zebrafiskfaciliteten vid institutionen för organismbiologi och vill med stöd av sin mentor komma vidare med utvecklingen av en kommersiell tjänst. Foto: Tiffany Klingström

Nu har starten gått för årets första omgång av UU Innovations mentorprogram. Vid första tillfället möttes samtliga forskare och deras mentorer på Zoom och nu inleds ett sex månader långt samarbete. 

I UU Innovations mentorprogram matchas doktorander och forskare med mentorer som är verksamma utanför akademin i syfte att stärka potentialen för nyttiggörandet av nya idéer och resultat från forskningen. Mentorerna ska fungera som bollplank och dörröppnare och kan i kraft av sin långa yrkeserfarenhet bidra med både nya perspektiv och kontakter. Forskarna får löpande support i sina innovationsprojekt från UU Innovations rådgivare och mentorerna blir ett extra stöd.

– Kärnan i programmet är relationen och dialogen mellan forskaren och mentorn. Vi handplockar varje mentor så att hen på bästa sätt kan stötta utvecklingen av forskarens idé och det är fantastiskt att så många vill bidra med sin tid och kunskap till innovatörer på Uppsala universitet, säger Nhils Forslund, rådgivare på UU Innovation och programansvarig tillsammans med kollegan Hillevi Englund.

Forskning och idéer inom många områden

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stor innovationskraft, vilket avspeglas bland deltagarna i vårens mentorprogram som kommer från tio olika institutioner vid de tre vetenskapsområdena. Bland de 14 deltagarna finns forskare inom medicinsk genetik och kulturantropologi och de som vill göra skillnad med sin forskning inom rysslandsstudier.

En av deltagarna i programmet är Beata Filipek-Gorniok som de senaste fem åren arbetat på zebrafiskfaciliteten som är ett samarbete mellan SciLifeLab och institutionen för organismbiologi.

– Vi har ganska nyligen börjat undersöka den kommersiella potentialen för den zebrafiskrelaterade service och teknik som faciliteten idag erbjuder svenska forskare. Vi har lång erfarenhet av att tillhandahålla tjänster i den akademiska miljön och för att kunna nå ut bredare har vi skapat plattformen DanioReadout. Det här programmet är en fantastisk möjlighet för mig att utveckla den här tjänsteplattformen så att den fungerar kommersiellt.

Beata Filipek-Gorniok hoppas att hennes mentor kan bidra med ett affärsinriktat perspektiv på hur plattformen ska vidareutvecklas och även relevanta kontakter med potentiella användare av den utanför akademin.

– Jag är väldigt glad över att vara en del av detta program och ser verkligen fram emot att lära känna alla deltagare och höra mer om deras idéer, säger Beata Filipek-Gorniok.

Vårens programdeltagare

Här är alla deltagare i UU Innovations mentorprogram våren 2022:

 • Anish Behere, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Matthew Blackburn, institutet för rysslands- och eurasienstudier
 • Daniel Camsund, institutionen för cell- och molekylärbiologi
 • Jordi Carreras-Puigvert, institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Beata Filipek-Gorniok, institutionen för organismbiologi
 • Josefin Johansson, institutionen för immunologi, genetik och patologi
 • Nikolaos Kavalopoulos, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi
 • Liza Löf, institutionen för immunologi, genetik och patologi
 • Chris Meyns, institutionen för kulturantropologi och etnologi
 • Helga Müllneritsch, institutionen för moderna språk
 • Johanna Ohlsson, institutet för rysslands- och eurasienstudier
 • Elena Raffetti, institutionen för geovetenskaper
 • Emil Rosén, institutionen för immunologi, genetik och patologi
 • Leonie Wenson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Vill du ha en mentor?

Ansökan till höstens omgång av UU Innovations mentorprogram öppnar den 15 mars. Programmet är öppet för forskare och doktorander från alla ämnesområden som har en forskningsbaserad idé med potential att skapa värde i samhället.

Ta kontakt med UU Innovation redan nu om du vill ha hjälp med att identifiera en idé för nyttiggörande utifrån din forskning.

Här kan du läsa mer om UU Innovations mentorprogram 

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01