Skapa synlighet för din forskning

2022-01-20

Inger Gustavsson och Nazar Akrami arbetar med de två forskningsprojekt från Uppsala universitet som valdes ut till IVAs 100-lista 2021. Foto: Mikael Wallerstedt/Mark Harris.

En plats på IVAs 100-lista kan ge ditt forskningsprojekt ökad synlighet och större möjlighet att bidra till nya lösningar och samhällsnytta. Årets tema är teknik i mänsklighetens tjänst. Ansök senast 28 februari.

Syftet med IVAs 100-lista är att rikta ljuset på aktuell forskning, och underlätta för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Det var i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019 som listan lanserades och fick sitt namn. 100-listan 2022 är precis som tidigare år öppen för ansökan för forskare och forskarteam, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som söker kontakt med näringslivet och det omgivande samhället för samverkan kring fortsatt utveckling, tillämpning och nyttiggörande av sin forskning.

Efterlyser teknik i mänsklighetens tjänst

Till IVAs 100-lista 2022 efterlyses forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper på temat teknik i mänsklighetens tjänst. Forskningen ska vara redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.’

Läs mer och ansök på IVAs hemsida. 

Ansökan är öppen till och med den 28 februari. 

Få hjälp med din ansökan

Om du har frågor eller behöver hjälp med din ansökan, kontakta Nhils Forslund på UU Innovation. 

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01