Effektiv metod för att planera impact

2022-01-17

I januari och februari arrangerar UU Innovation en workshop i verktyget Impact planning canvas som kan hjälpa forskare att beskriva forskningens långsiktiga effekter och vägen dit. Foto: Mikael Wallerstedt.

Impact planning canvas är en metod som snabbt kan ge forskaren en översikt över kedjan från forskningsfrågeställning till samhällspåverkan. I januari och februari arrangerar UU Innovation en workshop i metoden. Förhoppningen är att bidra med nya insikter som inte minst kan komma till användning när det är dags att söka forskningsanslag.

Kanske planerar du just nu ett forskningsprojekt eller kämpar lite med det avsnitt i din forskningsansökan som har med nyttiggörande och forskningens långsiktiga effekter, så kallad impact, att göra? Du kanske har en stark drivkraft att ta din forskning vidare utanför den akademiska världen men vet bara inte var du ska börja?

Det är för forskare i alla dessa situationer som UU Innovation inom kort arrangerar en workshop i en metod för att planera och utforma ett projekt där forskningens impact finns med från start.

– Forskare är väldigt bra på att beskriva vägen från forskningsfrågeställning till vetenskaplig publikation i sina ansökningar. När det kommer till att beskriva hur forskningsresultaten kan skapa samhällspåverkan kan det vara svårare att se hur den vägen ser ut och vilka aktiviteter som behövs. Här är Impact planning canvas, verktyget som vi går igenom i workshopen, ett tidseffektivt sätt att snabbt få en överblick över kedjan från forskningsfrågeställning till samhällspåverkan, säger Hillevi Englund på UU Innovation.

En första plan på mindre än en timme

Workshopen är praktiskt inriktad och deltagarna kommer efter en introduktion, där de också får ta del av konkreta exempel på metodens tillämpning, att få testa metoden på sina egna projekt. Rådgivare från UU Innovation finns tillgängliga för att ge individuell vägledning utifrån deltagarnas specifika forskningssammanhang och målsättningar.

– Det bästa med verktyget tycker jag är att forskaren på mindre än en timme får fram ett utkast på en plan, som hen sedan lätt kan uppdatera i takt med att projektet eller ansökan utvecklas. Det är också ett överskådligt sätt att beskriva projektets röda tråd och inte minst att se till att den hänger ihop, menar Hillevi Englund och fortsätter:

– Om du funderar kring hur resultat från din forskning kan skapa förändring i samhället, nu eller i framtiden, rekommenderar jag absolut att du tar dig tid att lära dig den här metoden. Det är väl investerad tid.

Två workshoptillfällen

Workshopen Planning for research impact erbjuds vid två tillfällen och genomförs online på Zoom:

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01