Patentskydd skapar möjligheter

2021-11-26

Ana Belen Iglesias Gonzalez har sökt patent på en uppfinning hon gjort i labbet under sin tid som doktorand. Foto: privat.

Hallå där Ana Belen Iglesias Gonzalez, doktorand på institutionen för neurovetenskap som nyligen skickat in en patentansökan för en ny typ av provrörsställ.

Vad är speciellt med det provrörsställ som du tagit fram?

– Det faktum att det är enkelt! Det är en enkel lösning på ett problem som jag själv har stött på i labbet. När man inkuberar biologiska prover i provrör med hjälp av befintliga ställ så leder rörens orientering till att proverna försämras genom att rören fastnar i varandra och proverna inkuberas otillfredsställande. Det viktigaste för mig som forskare är att mina experiment är konsekvent genomförda och reproducerbara. Jag kom på den här idén efter att ha gjort många ställ av överblivet laboratoriematerial och upptäckte att min design har en extra fördel - mina provrörsställ är mer hållbara och pålitliga än befintliga.

Du har sökt patent för din uppfinning, vilka möjligheter ger det?

– Att skydda min uppfinning med ett patent hindrar inte bara andra från att kopiera den (och till exempel göra kopior av dålig kvalitet) utan är också ett sätt att lyfta fram min tekniska kompetens och mitt engagemang för den här idén. Jag kommer kanske inte att kunna kommersialisera idén själv, så att lämna in en patentansökan har gett mig möjlighet att lära av processen och inte minst stärka min förmåga att hitta lämpliga partner som skulle kunna dra nytta av att omvandla min idé till en kommersiell produkt.

Du har deltagit i UU Innovations mentorprogram, hur har det hjälpt dig att utveckla din idé?

– I den akademiska världen, särskilt under forskarutbildningen, är vi ofta så fokuserade på våra experiment och projekt att det är svårt att ta ett steg tillbaka och titta på vad vi har utvecklat därutöver. Genom UU Innovations mentorprogram fick jag hjälp att förstå att jag har ett kunnande som andra, utanför min närmaste forskningsmiljö, kan ha nytta av och att jag dessutom hade tagit fram något som behövde skyddas för att kunna tas vidare. Dessutom har alla deras rådgivare gett mig det stöd jag behövde för att driva denna idé från första början.

Vad har du själv i dina provrör på labbet?

– Jag ingår i en forskargrupp som studerar Zebrafiskens neuronala nätverk så i mina provrör finns normalt pyttesmå zebrafiskyngel.

Du disputerar den 3 december, vad vill du göra sedan?

– Ta en paus och göra en smidig övergång till industrin och näringslivet.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01