De vill utveckla vården inifrån

2021-11-23

Fredrik Junerfält har studerat till läkare vid Uppsala universitet och är en av grundarna till RoundBit.  Foto: Klara Westman.

Inga fler papperslappar i samband med ronder och beslut i sjukvården. Det är målet för RoundBit, ett företag som grundats av två läkare som ser det som nödvändigt att utveckla vården inifrån.

Ronder är en central del av arbetet på sjukhusavdelningar, särskilt där patienter ligger inne en längre tid. Dendrit är en webbapplikation som är tänkt att ersätta papperslappen som sjukvårdspersonal idag använder i samband med ronder och beslut..

Det finns många fördelar med att lämna det analoga för det digitala. Det menar Fredrik Junerfält, en av upphovspersonerna bakom Dendrit och medgrundare av RoundBit AB:

– Man kan interagera med sina anteckningar på ett helt annat sätt, man kan också samarbeta med kollegor och föra gemensamma anteckningar. Det underlättar och spar tid men ger också en fenomenal översikt.

Anteckningar blir mer än bara anteckningar alltså?

– Precis, säger Fredrik Junerfält och fortsätter, vår lösning ger en bild av läkarens arbetsflöde.

En visning av en arbetsvy i det digitala verktyget Dendrit. 

Läkarstudier blev vägen in

Fredrik Junerfält tog examen från läkarprogrammet vid Uppsala universitet i juni 2021. Nu gör han sin AT-tjänst i Norrköping. Idén till Dendrit kom när han och läkarkollegan Oscar Björnfot arbetade tillsammans på en kirurgisk avdelning på Akademiska sjukhuset. Tillsammans hade de dagligen hand om fler än 20 patienter, vilket ställde höga krav på struktur och organisation i arbetet.

– Vi insåg snabbt att anteckningar på papper var mycket ineffektivt och att vi kunde samarbeta på ett helt annat sätt om vi förde anteckningarna tillsammans, säger Fredrik Junerfält.

Sagt och gjort. Genom att bygga in en databas med rutiner kopplade till den avdelning de arbetade på kunde de dessutom spara mycket tid och tankemöda. Det blev startskottet för det digitala arbetsverktyg de nu vidareutvecklat och som röner stort intresse i sjukhusvärlden.

– När vi presenterar för verksamhetschefer på sjukhus i Sverige så är de mycket positiva och vill prova. Personer utanför sjukhusvärlden har däremot svårt att förstå att vår lösning inte redan finns, berättar Fredrik Junerfält.

Utveckling nära slutanvändarna

Fredrik Junerfält är övertygad om att nya verktyg som ska införas i det kliniska arbetet måste komma inifrån, där man till fullo förstår vad som faktiskt behövs. Ändå är det inte så det generellt ser ut, vilket medför utmaningar både i det dagliga arbetet på en sjukhusavdelning, men också när man som Fredrik och hans kollega kommer med något nytt.

– Vi brottas med att ha föregåtts av många IT-system av minst sagt dålig kvalitet och där man inte för allt i världen vill ha ytterligare ett nytt som inte fungerar tillfredsställande. Det är också i grunden en utmaning att ändra på etablerade arbetssätt, även om de inte är optimala för vare sig personal eller patienter, säger Fredrik Junerfält. 

I dagsläget vänder sig RoundBit till läkare med sin lösning, men företaget upplever en efterfrågan om att utveckla applikation även till sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter. 

– Vi kan och vi vill utveckla Dendrit så att den är anpassad efter varje enskild avdelning. Vi arbetar väldigt nära kunden och är ju själva slutanvändare av vår egen lösning, betonar Fredrik Junerfält och fortsätter:

– Vi använder Dendrit varje dag i vårt kliniska arbete och får på så sätt direkt feedback på de funktioner vi själva utvecklat.

Det gör att processen från återkoppling till förändring är kort. Något som också beror på företagets tredje teammedlem, Gustav Genberg, som är programmerare och med flinka fingrar omvandlar deras tankar och idéer till fullt fungerande kod.  

Full fart framåt

RoundBit AB grundades i februari 2021 och har flera kunder på gång och pilotprojekt som rullar på olika sjukhus runt om i landet. Veckokalendern är full av möten med potentiella kunder eller intresserade investerare.

UU Innovation har varit med från idéstadiet och stöttat med kontakter och gett råd inför flera möten.

– Genom UU Innovation har vi också fått finansiellt stöd vilket har varit till väldigt stor hjälp och gjort att vi kunnat röra oss väldigt snabbt framåt, berättar Fredrik Junerfält.

Nu deltar RoundBit i företagsinkubatorn UIC:s affärsutvecklingsprogram och får hjälp att utveckla företaget vidare. Den 25 november medverkar företaget på Uppsala Innovation Day.

Vad är då det roligaste med att driva företag?

– För mig har det alltid lockat att utveckla något, och att hitta en likasinnad inom samma yrke var en ren lyckträff. Att starta RoundBit var en självklarhet när affärsidén väl fanns där. Det känns också nödvändigt att utveckla vården inifrån!

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01