Innovationspris till Uppsalastudent

2021-11-16

Mamduh Halawa står i en park om hösten
Mamduh Halawa har tilldelats andrapriset på 75 000 kr för sin app Zeeds av stiftelsen SKAPA som årligen delar ut ett innovationspris till unga innovatörer. Foto: Johan Wahlgren.

Hallå där… Mamduh Halawa, student på psykologprogrammet vid Uppsala universitet som tagit fram appen Zeeds och nu tilldelats innovationspriset SKAPA-talang för unga innovatörer i den nationella finalen.  

Vad är Zeeds för typ av app?

– Zeeds är i grunden en applikation som hjälper människor skapa meningsfulla vanor. Det görs genom att hjälpa människor identifiera vad de värderar, och bryta ner värderingarna i konkreta beteenden. När beteenden registreras växer plantor i en virtuell trädgård. Zeeds är ett terapeutiskt verktyg för både privatpersoner och psykologer. Genom Zeeds får psykologer möjlighet att hantera hemuppgiftsarbete digitalt, samtidigt som de får live-data om beteenden, måendenivå och värderingar i sin portal. Det här minskar administrationstid och ökar följsamhet för psykologisk behandling.

Hur kom du på idén?

– Under de senare terminerna på psykologprogrammet möttes jag av en frustration kring avsaknaden av snygga, digitala och skalbara verktyg för att hjälpa människor må bättre. Där föddes tanken på en spelifierad terapeutisk process för att hjälpa människor aktivera goda beteenden.

Hur når appen nya användare?

– Zeeds finns att ladda ner där appar finns och sprids genom att nöjda användare berättar om den för andra. För psykologer erbjuder vi ett konto i portalen kostnadsfritt, och tar sedan betalt baserat på antalet aktiva användare per månad.

Hur viktigt är utmärkelsen för dig?

– Det är såklart väldigt bra att vi får en så pass stark kvalitetsstämpel på vår produkt. Både produkten och företaget är ännu i sin linda. Ekonomiskt så är alla medel välkomna, och prispengarna på 75 000 kronor ger oss möjlighet att lösa vissa affärskritiska aktiviteter.

Och vad väntar framöver?

– Att göra färdigt den lösning vi erbjuder psykologer. Vi utreder nu all juridik kopplat till portalen. Vi är också inne en emissionsrunda och hoppas få in 1-2 miljoner kronor för att finansiera de aktiviteter vi ser framför oss.

Fakta

  • SKAPA-talang är ett innovationspris till personer som är högst 30 år och som gjort förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet, utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter.
  • Priset delas först ut på länsnivå, sedan nationellt.
  • Priset delas ut av stiftelsen SKAPA som bildades till minne av Alfred Nobel 1985.
  • Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01