Fler vill testa sina idéer

2021-11-08

Bilden visar Malin Graffner Nordberg, chef för UU Innovation
Ett tydligare erbjudande och nya satsningar för att stimulera intresset för nyttiggörande är viktiga förklaringar till det högre och mer jämställda idéinflödet till UU Innovation enligt Malin Graffner Nordberg, avdelningschef. Foto: Mikael Wallerstedt.

Årets nysatsning vid UU Innovation har gett resultat. Under årets första nio månader har det kommit in lika många idéer från forskare och doktorander som under helåret 2020. Tidigare års skeva idéinflödet har rätats ut och det är fler kvinnor bland idébärarna som söker stöd för att testa potentialen i sina idéer.

UU Innovation har hittills i år mött ett större och bredare inflöde av nya idéer än vanligt. Antalet nya idéer från forskare, inklusive doktorander, var redan i slutet av september i nivå med antalet för helåret 2020 – 90 idéer. Dessutom är det nära nog jämställt bland idébärarna. Andelen forskande kvinnor som söker stöd för en idé har gått från 21 procent 2020 till 44 procent idag. Enligt Malin Graffner Nordberg, chef för UU Innovation, finns det troligtvis flera orsaker till resultaten.

– Det handlar både om ett tydligare erbjudande om vad vi kan hjälpa till med och en intern kraftsamling bakom nya initiativ för att stimulera intresset för nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap brett på universitetet, säger hon.  

Självtest och dialog

Under året har UU Innovation tagit fram ett enkelt självtest där forskaren får hjälp att identifiera vad hen skapar i sitt arbete och som har potential att bli användbart för andra utanför den närmaste forskningsmiljön. Runt testet har man skapat ett seminarium – Identify the hidden potential in your research - som ges regelbundet och är öppet för alla som är nyfikna på nyttiggörande och hur det kan se ut kopplat till den egna forskningen.

En av dem som deltagit i seminariet och gjort självtestet är Johanna Ohlsson som forskar om etik, mänskliga rättigheter och rättviseteori vid institutet för rysslands- och eurasienstudier.

– Jag har tidigare samredigerat en bok för att stärka arbetet med implementering av mänskliga rättigheter i offentlig sektor i Sverige, och var nyfiken på att lära mig mer om hur forskning och forskningsresultat kan göras mer tillgängliga och spridas utanför de akademiska samtalen. Självtestet som introducerades var hjälpsamt för att komma vidare kring att tänka mer systematiskt kring hur forskningen kan synliggöras och komma till nytta i samhället, säger Johanna Ohlsson.

Malin Graffner Nordberg lyfter gärna fram betydelsen av den tidiga dialogen som har gått som en röd tråd genom UU Innovations verksamhet under året.  

– Vi har arbetat mer i dialogform än tidigare och då med en öppen, nyfiken och förutsättningslös ansats för att skapa en ökad förståelse för forskarnas förutsättningar att nyttiggöra sina resultat och kunskapstillgångar. Det har lett till en stor efterfrågan på vad vi kallar allmän rådgivning i nyttiggörandefrågor men också till att vi kunnat identifiera fler idéer för innovation, berättar Malin Graffner Nordberg.

Nya former lockar fler

När det gäller allmän rådgivning i frågor som rör nyttiggörande är det en jämn fördelning mellan såväl vetenskapsområden som kön. Så har det inte alltid sett ut.

– När vi kartlade vårt stöd till forskare för de senaste åren såg vi tydligt att vi behövde göra något annorlunda. Vårt stöd ska vara inkluderande och öppet för alla som vill, inte bara i teorin utan i praktiken. Då duger det exempelvis inte att vi attraherar betydligt färre kvinnor än män, inte minst för att samhället går miste om innovationskraft och kvinnorna går miste om möjligheter. Därför är det glädjande att vi ser en förändring redan nu, säger Malin Graffner Nordberg.

Hur ska då UU Innovations arbete för ökad jämställdhet i stödet fortsätta utvecklas? Malin Graffner Nordberg är tydlig:

– Vi kommer att hålla i och fortsätta göra det enkelt och attraktivt för alla att ta hjälp av oss för att testa en idé eller för att från grunden utforska möjligheter för nyttiggörande av den egna forskningen, säger hon.

Mer information

Gör UU Innovations självtest via denna länk

Vill du ha en introduktion till självtestet och hjälp att komma igång? Välkommen med din anmälan till seminariet ”Identify the hidden potential in your research”:

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01