Ta plats på IVAs 100-lista 2021 med forskning som kan bidra till hållbar krisberedskap

2021-03-12

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin söker forskningsprojekt inom tekniska och ekonomiska vetenskaper med fokus på en hållbar beredskap inför framtida kriser. Sista dag att ansöka är 21 mars.

Söker du möjligheter till samverkan med näringsliv och omgivande samhälle för att omsätta din forskning till faktisk samhällsnytta? Har din forskning koppling till hållbar krisberedskap? Då kan du ansöka till IVAs 100-lista 2021.

Med 100-listan 2021 vill IVA uppmärksamma och bidra till nyttiggörandet av forskning som ur olika perspektiv kan bidra till att möta komplexa utmaningar kopplade till såväl krishantering och återuppbyggnad efter kriser, som förebyggande och beredskap inför kommande kriser.

Nyttiggörande och tillämpningsområden

Den forskning som IVA söker ska vara redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras och skapa ett värde för svenskt näringsliv och samhälle genom exempelvis industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

Forskningen ska vara tillämpbar inom något av områdena:

  • Smart industri 
  • Cirkulär ekonomi
  • Samhälle och välfärd 
  • Infrastruktur
  • Affärsmodeller
  • Gröna näringar

Ansökan till IVAs 100-lista 2021

Sista dag för att söka till IVAs 100-lista 2021 är 21 mars. Listan är öppen för forskare och forskarteam. Forskningen behöver vara i en fas där den går att presentera och synliggöra offentligt.

Läs mer och ansök till IVAs 100-lista 2021

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-08-24