Digitaliserar kulturarv för ökad tillgänglighet och samhörighet

2020-12-22

Anna Foka.

Anna Foka är verksam inom området digital humaniora vid institutionen för ABM (arkiv, bibliotek, museer). Hennes forskning handlar om digitala metoder och verktyg som gör det möjligt för oss att se kulturarvssamlingar och -föremål i ett nytt ljus. Drivkraften är att berika och diversifiera det förflutna för att skapa en framtid som kännetecknas av större inkludering och samhörighet mellan människor och kulturer. Nyligen fick hon 4,9 miljoner kronor av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för det fyraåriga projeket “Att kvantifiera kultur: En studie av AI och kulturarvssamlingar”. Hon har också beviljats medel från Uppsala universitet för att i samverkan med Världskulturmuseerna i Sverige undersöka och utveckla digitala och inkluderande lärupplevelser för skolelever baseras på museernas samlingar. 

– We are all one humanity, so how do we use technology to communicate that? Den frågan ställer sig Anna i den här intervjun och det är också den som fångar hennes fokus och drivkraft som forskare.

I Kvartssamtal med UU Innovation hör du Anna Foka berätta om hur det kom sig att digital humaniora skulle bli hennes forskningsfält, vad området inrymmer i form av dicipliner och potential, och inte minst, om hur en glasstatyett föreställande en Pegasus med hjälp av digitala verktyg skulle kunna bära en större historia och mening för eftervärlden.

Intervjun med Anna Foka är på engelska.

Välkommen att lyssna!

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-11-29