Forskare behöver stödja implementering av ny kunskap

2020-12-04

Bild på Anna Sarkadi
Anna Sarkadi. Foto: Mikael Wallerstedt.

Som professor i socialmedicin har hon hela befolkningen som sin patient. Anna Sarkadis forskning handlar om hur samhällsinsatser kan förebygga psykisk ohälsa hos barn och föräldrar. Hon ser sin forskargrupp som en resurs som kan påverka på den nationella arenan och hävdar bestämt att det som forskare inte är tillräckligt att publicera vetenskapligt, åtminstone inte om man som hon arbetar med tillämpad forskning. Att aktivt stötta implementeringen av ny kunskap tycker hon är viktigt. Men lätt är det inte, det vet hon av egen erfarenhet som bland annat inkluderar föräldrastöd på förskolan och metoder inom barnhälsovården.

– Att implementera evidensbaserad praktik är en jätteutmaning för vårt välfärdssamhälle, berättar Anna i den här intervjun.

I Kvartssamtal med UU Innovation hör du Anna Sarkadi berätta om den växande psykiska ohälsan bland unga och hur hennes forskargrupp arbetar för att förebygga den och främja ett ökat välmående. Välkommen att lyssna!

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-11-29