Susanne Bredenberg ny affärsrådgivare på UU Innovation

2020-11-16

Bild på Susanne Bredenberg
Susanne Bredenberg. Foto: Mikael Wallerstedt.

Hon har forskat och byggt upp ett företag från grunden. Nu ser hon fram emot att vara med och bidra till att andras forskningsresultat kommer till användning utanför akademin. UU Innovation välkomnar Susanne Bredenberg som ny affärsrådgivare.

Susanne Bredenberg har under många år delat sin arbetstid mellan akademi och industri och beskriver gränssnittet som väldigt spännande.

– Jag tror starkt på att samarbete och rörelse mellan akademi och industri främjar både universitetets forskning och utvecklingen av nya företag, säger Susanne Bredenberg.

Hon är utbildad farmaceut och disputerad inom ämnet galenisk farmaci, eller läkemedelsformulering, vid Uppsala universitet. I bagaget har hon också en MBA-utbildning från Handelshögskolan i Stockholm. Närmast kommer hon från läkemedelsbolaget Emplicure som hon var med och startade 2014. Där är hon vd, en roll som hon kommer att ha ytterligare en liten tid, men på deltid, samtidigt som hon kliver in i rollen som affärsrådgivare på UU Innovation.

Resan med den idé - läkemedelsformulering som försvårar missbruk - som ligger till grund för Emplicure startade redan 2006 och då som ett projekt inom företaget Orexo där Susanne Bredenberg arbetat under många år i olika roller. Som ett led i utvecklingen av idén inleddes ett forskningssamarbete med professor Håkan Engqvists forskargrupp inom tillämpad materialvetenskap vid Uppsala universitet där Susanne Bredenberg också kom att arbeta på halvtid som gästforskare under fyra år. Resultatet av det samarbetet blev tillkomsten av Emplicure med Susanne Bredenberg, Håkan Engqvist och Orexos grundare Thomas Lundqvist som initiativtagare. Idag finns flera läkemedelsformuleringar i pipeline som med hjälp av keramiska material ska medföra säkrare behandling av kronisk smärta.

När hon nu tar steget från att driva ett litet företag till rollen som rådgivare till forskare som vill nyttiggöra forskningsresultat är det med stor entusiasm. 

– Med min erfarenhet av att skapa produkter från forskningsresultat och bygga ett företag från grunden hoppas jag kunna bidra till att fler idéer från Uppsala universitets forskare kan hitta sin marknad, på ett eller annat sätt. Det ska bli mycket spännande att se bredden av idéer och jag ser mycket fram emot att få träffa och coacha forskare i alla de frågor som uppstår i en kommersialiseringsprocess, säger Susanne Bredenberg.

En av dessa frågor handlar om att bygga ett team – en grupp av personer som med gemensamma krafter ska omvandla idén till någon form av samhällsnytta. Susanne Bredenberg betonar att det är svårt att vara själv:

– Det behövs ett team men det kan i olika faser bestå av olika personer beroende på vad för kompetens och resurser som behövs just då. UU Innovation kan hjälpa forskaren att skapa den där tryggheten i början som kommer med att idén prövas och verifieras. I den processen tittar vi också på vad som behövs framåt i form av resurser av olika slag för att säkra en fortsatt bra utveckling.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-05-12