Gör verkstad av avancerad maskininlärning

2020-11-16

Open library
Scaleout Systems utvecklar en lösning för integritetsbevarande och säker maskininlärning.
Företaget är en avknoppning från forskning vid Uppsala universitet. Foto: Shutterstock

Scaleout Systems är ett uppstartsbolag med fokus på att hjälpa organisationer att ta avancerad maskininlärning till produktion. Företaget, en avknoppning från Uppsala universitet, är på frammarsch och har nyligen blivit både partner till den nationella satsningen AI Sweden och tagit sig in på listan över framstående startups inom AI och datavetenskap.

Maskininlärning handlar om att lära sig från data. Skickliga modeller för maskininlärning kräver därför stora mängder data av god kvalitet, inte sällan i en så stor omfattning att en organisation ensamt inte förfogar över sådana mängder. Samtidigt som det ställs stora förhoppningar till tekniken finns det uppenbara problem med att dela data mellan organisationer.

Ett företag som tagit sig an denna utmaning är Scaleout Systems som utvecklar en lösning för just integritetsbevarande och säker maskininlärning. Bolaget startades 2017 av forskare inom beräkningsvetenskap och bioinformatik vid Uppsala universitet. 

– Vår lösning möjliggör helt nya sätt att samarbeta och att gemensamt kunna skapa maskininlärningsmodeller utan att någon part ger upp kontrollen över sin data, menar Andreas Hellander som är forskare vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet och en av Scaleout Systems grundare.

Deras lösning baseras på så kallad federerad maskininlärning. Det är en metod där man tränar maskininlärningsmodeller på distribuerad data istället för att samla data till en central plats. Eftersom data varken samlas eller slås ihop kan man använda sig av vilken distribuerad datakälla som helst, även skyddad eller konfidentiell. Dataägare behåller kontrollen över sina data, dess säkerhet och integritet samtidigt som de kan dra nytta av de möjligheter som AI ger.  

Andreas Hellander är forskare vid institutionen
för informationsteknologi och en av grundarna
till Scaleout Systems. Foto: Andreas Hellander.

– Den lösning vi bygger öppnar upp för användning av maskininlärning i nya sammanhang, och för helt nya problem, som tidigare varit svåråtkomliga. Det kan handla om maskininlärning på data som är skyddad av strikta regelverk och lagar, konfidentiell eller sekretessbelagd data samt data som av praktiska skäl inte går att flytta eller realtidsdata, berättar Andreas Hellander.

Scaleout Systems blev nyligen partner till den nationella satsningen AI Sweden där idag fler än 80 aktörer från näringsliv, akademi och offentlig verksamheter ingår. Fokus för satsningen är att genom samverkan driva på forskning, utveckling och innovation inom tillämpad AI, en mission som ligger helt i linje med Scaleout Systems.

– Partnerskapet med AI Sweden innebär att vi kan erbjuda vår expertkunskap i nätverket och nå ut med vår lösning till en bredare grupp. Ett av de mer prioriterade projekten vi är med och driver är att sätta upp en nationell testbädd för federerad maskininlärning, vilket vi gör tillsammans med flera företag, forskningsinstitut och forskningscenter, säger Andreas Hellander.

Målet med projektet är att skapa en gemensam resurs för maskininlärning med skyddad data, som exempelvis GDPR-information. Projektet har finansiellt stöd från Vinnova och pågår till våren 2021.

Ett annat tecken på att Scaleout Systems är ett företag att räkna med i sin bransch är att det nyligen blivit utvalt till att ingå i den nationella kartläggningen över betydelsefulla uppstartsbolag inom AI och datavetenskap, den så kallade AI Startup Landscape. Kartläggningen är ett initiativ av AI Sweden, forskningsinstitutet RISE och samverkansplattformen Ignite Sweden.

– Det är förstås väldigt roligt att få ta plats på denna karta och vi ser det som ett erkännande för att vi tillhandahåller en innovativ lösning som kan bidra till att förverkliga potentialen i AI, säger Andreas Hellander.

Läs mer om Scaleout Systems

Andreas Hellander berättar om federerad maskininlärning

Läs mer om AI Startup Landscape

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-08-24