Samverkan - ett sätt att arbeta

2020-10-26

Åsa Cajander
Åsa Cajander.

Åsa Cajander omfamnar den stora bredden i sitt forskningsfält med stor entusiasm. Hon är professor i människa-datorinteraktion vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, och har utforskat området i många olika sammanhang, inte minst inom vården. Samverkan går som en röd tråd genom både hennes forskning och undervisning. Den blir ett medel för att skapa nya idéer och driva förbättringsarbete som kan göra verklig skillnad för både organisationer och individer.

– Mitt mål är att försöka rädda världen, berättar Åsa Cajander i den här intervjun.

Lyssna på Åsa Cajander i Kvartsssamtal med UU Innovation (på engelska):

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-05-12