Samverkan bekämpar antibiotikaresistens

2020-10-26

Enrico Baraldi
Enrico Baraldi.

“Hur kan vi få till systemförändringar för att förbättra användning och tillgänglighet av antibiotika?” Det är en fråga som engagerar Enrico Baraldi, professor i industriell teknik och projektledare för PLATINEA – en samverkansplattform mellan akademi, vård, industri och myndigheter. PLATINEA är i grunden ett led i att bekämpa antibiotikaresistens. Vilken är universitetets roll i ett sådant sammanhang? Är universitetet en möjliggörare för kritisk samverkan och i förlängningen samhällsnytta?

Lyssna på Enrico Baraldi i Kvartssamtal med UU Innovation:

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2022-11-17