Mats Falk ny affärsrådgivare på UU Innovation

2020-10-01

Bilden föreställer Mats Falk.
Mats Falk. Foto: Mikael Wallerstedt.

Efter en lång karriär som global produktchef inom life scienceindustrin både i Sverige och utomlands återvänder Mats Falk till sin Alma mater. Nu i rollen som affärsrådgivare på innovationskontoret.

– Jag ser mycket fram emot att hjälpa forskare att ta sina idéer till marknaden i form av nya produkter och tjänster, säger Mats Falk.

Gränslandet mellan forskning och utveckling och marknad är välkänd terräng för Mats Falk. Efter att han för drygt tjugo år sedan disputerade vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet, har han arbetat inom life sciencebranschen i olika positioner inom produktledning och strategisk marknadsföring. Under sin karriär har han arbetat i både små bioteknikbolag som AlphaHelix och i stora multinationella diagnostik- och lifescienceföretag som Thermo Fisher Scientific och Merck Millipore. Arbetet har tagit honom till såväl Nederländerna som Frankrike och till, vad han kallar sitt andra hemland, Tyskland. Nu senast kommer han från en tjänst som global produktchef på Cytiva (tidigare GE Healthcare Life Sciences) i Uppsala.

Det är med stort engagemang han nu tar plats i UU Innovations team av affärsrådgivare som ger stöd till forskare som vill kommersialisera eller på andra sätt nyttiggöra sina forskningsresultat.

– Det blir spännande att få vara nära innovationsutveckling inom alla fakulteter och att kunna bidra till att forskare och forskargrupper kan förverkliga det de vill göra, säger Mats Falk.          

Karriären har gett honom en djupgående förståelse av de kritiska behoven när det gäller såväl produktutveckling som lansering.

– Det är helt klart en utmaning att få ut en produkt på marknaden men det är ju också en anledning till att vi på UU Innovation finns, för att redan i ett tidigt skede kunna bidra med den kompetensen, avslutar Mats Falk.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2022-07-05