Therese Fagerqvist ny samverkansledare på UU Innovation

2020-10-01

Bilden föreställer Therese Fagerqvist
Therese Fagerqvist. Foto: Mikael Wallerstedt.

Från Bollnäs till Biomedicinarprogrammet vid Uppsala universitet. Så börjar Therese Fagerqvists resa mot en doktorshatt i medicin och projektledaruppdrag inom biobanksfrågor och nationell biobanksinfrastruktur. Nu har turen gått vidare till UU Innovation där hon ska ge stöd till forskare i deras samverkan med externa organisationer.

När Therese Fagerqvist nu kliver in i rollen som samverkansledare på UU Innovation har hon med sig flerårig erfarenhet av projektledning och processutveckling. Närmast kommer hon från Region Uppsala där hon under nära fem år arbetat som samordnare och varit ansvarig för flera nationella utvecklingsprojekt som till största delen rör infrastruktursatsningar inom hälso- och sjukvården för att förbättra möjligheterna- och förenkla för forskning på biobanksprov. Att ge rådgivning till bland andra universitetsforskare och hjälpa dem med frågor kring lagar och regler och ansökningar i samband med forskningsprojekt var också en del av arbetsvardagen.

– Jag tycker om att kunna hjälpa andra att skapa struktur och tydlighet i både ansökningar och i projekt som helhet, säger Therese Fagerqvist.

På UU Innovation kommer hon främst att arbeta riktat mot vetenskapsområdet medicin och farmaci för att ge stöd till forskare och forskargrupper när det gäller samarbeten med icke-akademiska organisationer. Frågorna kommer att handla om allt från matchmaking och samarbetsstruktur till finansiering och avtal.

– Att skapa hållbara samarbeten och goda resultat i projekt handlar mycket om att bygga förtroende och att kunna se på behoven i ett helhetsperspektiv. Sedan handlar det om att både kunna hitta kortsiktiga lösningar på utmaningar som dyker upp och samtidigt kunna skapa en långsiktigt effektiv struktur för samverkan, menar Therese Fagerqvist.  

Hon berättar att hon tilltalas av bredden i UU Innovations uppdrag som innovationskontor och att hon ser fram emot att få arbeta med verksamhetens varierande uppgifter och frågeställningar.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-11-26