”Det här är något jag själv verkligen saknade under min tid som forskare”

2020-09-29

Shruti Kashyap, forskare inom företagsekonomi och Björn Sjöholm, entreprenör inom cybersäkerhet, utgör ett av tjugo team inom Mentor4Research vid Uppsala universitet, programmet där unga forskare med hjälp av erfarna mentorer breddar nätverk och lär sig om kommersialisering.

Den sista ansökningsdagen till Mentor4Research 2021 närmar sig. Programmet ger doktorander och forskare från alla ämnesområden chansen att få en mentor som är verksam utanför akademin och ett breddat nätverk både inom och utanför universitetet.

– För många forskare ligger det en utmaning i att veta vad i deras forskning som kan nyttiggöras och hur det skulle kunna göras. Här fyller Mentor4Research en viktig funktion genom att tillföra nya kunskaper, perspektiv och inspiration, säger Hillevi Englund vid UU Innovation.

Tillsammans med kollegan Nhils Forslund leder hon nästa års omgång av mentorprogrammet som är öppen för ansökan till och med 15 oktober 2020. Programmet riktar sig till doktorander och forskare som är nyfikna på hur deras egen forskning kan omvandlas till något som är användbart för samhället och som vill lära sig mer om den processen. Till stöd får varje deltagare en personlig mentor som handplockas för att matcha intressen och behov. Mentorerna är verksamma utanför akademin och kan bidra med bred erfarenhet och djupa branschkunskaper. Och inte minst öppna dörrarna till nya kontakter och nätverk i näringsliv och samhälle. 

– Jag har jobbat med det här programmet sedan 2018 och det blir bara roligare för varje år. Visst kan det ibland vara en utmaning att hitta rätt mentor till varje sökande men jag tycker att vi brukar lyckas rätt bra med det. Programmet har dessutom blivit så pass känt och uppskattat att vi numera får förfrågningar från till exempel alumner som gärna skulle vilja bli mentorer, berättar Nhils Forslund.

Även om mentorskapet är kärnan i programmet består det av fler aktiviteter för att stärka deltagarnas kompetens i frågor som rör nyttiggörande av forskningsresultat. Bland annat innehåller det ett antal workshops där deltagarna får lära sig allt från hur man kan skydda, presentera och bygga team kring en idé till hur man kan nätverka effektivt.

Mentor4Research är öppet för doktorander och forskare från alla vetenskapsområden. Intresset för att få en av programmets 20 platser växer, liksom ämnesbredden på deltagarna. I årets program deltar forskare från institutioner som ABM (arkiv, bibliotek och museer), psykologi, kemi, organismbiologi, immunologi, genetik och patologi samt folkhälso- och vårdvetenskap.

– Ett av de mindre kända syftena med programmet är just att sammanföra doktorander och forskare från olika områden, som inte normalt skulle träffats annars. Det har resulterat i ett antal intressanta utbyten och i vissa fall även idéer till gemensamma forskningsprojekt, berättar Hillevi Englund och tillägger:

– Det här är något jag själv verkligen saknade under min tid som forskare. Tänk att få en mentor utanför den akademiska världen att bolla idéer med under närmare ett år, det är suverän möjlighet till nya perspektiv.

Se filmerna med några av årets deltagare och mentorer och hör dem berätta om sina erfarenheter:

Shruti Kashyap och Björn Sjöholm

Dennis van der Meer och Johan Lindahl

Ida Hensler och Elin Karlberg

Läs mer om programmet och ansök senast 15 oktober på UU Innovations hemsida.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2022-07-05