Vilka kunskapstillgångar finns i ditt forskningsprojekt?

2020-06-29

Colorful light bulbs

Nu är anmälan öppen till höstens kurs i immaterialrätt och kommersialisering. Kursen, som kan ge 3 hp, ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV.

Immateriella tillgångar och rättigheter står i fokus i denna populära kurs. Du får en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att stärka möjligheterna för din forskning att få genomslag och komma till nytta i samhället. Du får även testa metoder för att hitta användbar information från patent inom ditt forskningsområde och för att kunna strukturera och presentera din forskning med avseende på kommersiell potential och samhällsnytta.

Kursen består av fyra halvdagsseminarier under perioden 22 september – 13 oktober 2020. Den är öppen för doktorander, postdoktorer och övriga forskare från universitetets samtliga vetenskapsområden. För doktorander är kursen poänggivande och motsvarar 3 hp.

På kursen medverkar affärs- och IP-rådgivare från UU Innovation och experter från Patent- och registreringsverket, PRV.

Anmälan till kursen är öppen och sista dag för anmälan är 31 augusti 2020.

Länk till anmälan och mer information om kursen.  

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-09-27