Fyra anledningar att gå doktorandkursen i immaterialrätt och kommersialisering

2020-02-11

Two female course participants

Funderar du över vilka möjligheter du har att nyttiggöra dina forskningsresultat? Har du koll på dina olika kunskapstillgångar och hur de kan skyddas för att stärka den kommersiella potentialen? Dessa och många andra frågor tar UU Innovation upp i kursen om immaterialrätt och kommersialisering som genomförs i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV. Här är fyra goda anledningar till att anmäla dig till kursen.

– Med grundläggande förståelse för immaterialrätt blir forskare bättre rustade att skapa ytterligare värde av sin forskning, säger Nhils Forslund, affärsrådgivare på UU Innovation och kursansvarig.

Kursen i immaterialrätt och kommersialisering består av fyra halvdagsseminarier och är poänggivande. Den riktar sig till doktorander och övriga anställda inom universitetets samtliga vetenskapsområden. Teori varvas med praktiska övningar. Kursen ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV.

Är du intresserad av kursen? Här är fyra goda anledningar till att anmäla dig:

Lär dig om olika sätt att skydda dina forskningsresultat
Som doktorand och forskare vid Uppsala universitet äger du rätten till dina egna resultat. Vad innebär det i praktiken för möjligheter? Du får insikt om hur kunskapstillgångar kan hanteras med hjälp av olika immaterialrättsliga verktyg som upphovsrätt, patent, och varumärkesskydd.

Hitta patentinformation till nytta för din forskning
Patentdatabaser är en omistlig informationskälla då de innehåller information som inte alltid går att hitta i vetenskapliga publikationer. Du får öva på att söka efter och tolka teknisk och juridisk information i patentdokument inom ditt forskningsområde och kan därigenom få en mer heltäckande bild av kunskapsläget.

Presentera ditt forskningsprojekt på ett övertygande sätt
Du får ta del av flera metoder för att effektivt kunna strukturera och presentera din forskning med fokus på nyttiggörande. En tydlig kommunikation av ditt projekt gör det lättare att nå fram till forskningsfinansiärer och investerare.

Få koll på olika vägar att skapa nytta från forskning
Det finns sällan bara ett sätt att göra saker på. Det gäller även nyttiggörande av forskningsresultat. Du får ta del av exempel på olika vägar för att gå från idé till innovation. Du lär dig hur du kan identifiera olika typer av kunskapstillgångar i ditt projekt och hur immaterialrätten kan användas för att skydda dessa och få en viktig roll i en nyttiggörandeprocess.

Har du några frågor?

Har du frågor om kursen eller vill du veta mer om hur UU Innovation kan stötta dig i frågor som rör nyttiggörande av forskning? Hör av dig till Nhils Forslund.

Anmälan är öppen!

Kursen pågår under perioden 3-24 mars 2020 och anmälan är öppen. Sista anmälningsdag är 21 februari.

Följ denna länk för mer information och anmälan.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2022-07-05