Entreprenörsstipendium till Anders Ajaxson Persson och Sara Mangsbo

2020-02-07

Anders Ajaxson Persson och Sara Mangsbo
Andes Ajaxson Persson och Sara Mangsbo kombinerar forskning med företagande och tilldelades i början av februari Peter Egardts stipendium för Uppländskt entreprenörskap. Foto: Mikael Wallerstedt.

Årets pristagare av Peter Egardts stipendium för Uppländskt entreprenörskap är Anders Ajaxson Persson och Sara Mangsbo, forskare inom mikrosystemteknik respektive immunonkologi vid Uppsala universitet.

Peter Egardts stipendium syftar till att uppmuntra unga innovatörer och entreprenörer till insatser för ett företags skapande eller tillväxt i Uppsala län. Det delas ut årligen i samband med att Handelskammaren arrangerar Distinget.

Årets stipendieutdelning blev en hyllning till kraften i det akademiska entreprenörskapet.

– Anders Ajaxson Persson och Sara Mangsbo är två goda exempel på hur forskning av absolut högsta kvalitet, i kombination med handlingskraftigt entreprenörskap, konkret bidrar till att förbättra våra liv och samhällen, säger Peter Egardt i ett pressmeddelande.

Prissumman är på 20.000 kronor respektive 10.000 kronor.

Anders Ajaxon Persson har tillsammans med forskarkollegor utvecklat en avancerad sensorteknik som kan mäta extremt små provmängder. Tekniken har många potentiella användningsområden och kommersialiseras genom bolaget Fourth State Systems. I samarbete med Neonatalvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset används tekniken idag för att mäta halten av syre och koldioxid genom huden hos tidigt födda barn.

Sara Mangsbo är docent och biträdande lektor i antikroppsläkemedel och entreprenör inom läkemedelsindustrin. Hon har utvecklat en ny teknologi för individanpassad immunterapi till patienter med solida cancertumörer. Med nytt patent och ett nybildat bolag kan klinisk prövning påbörjas och bidra till bot och behandling av en av vår tids största och växande folksjukdomar.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01