Immateriella tillgångar och rättigheter i fokus på poänggivande kurs

2020-01-22

People meeting

I mars kan du tillsammans med doktorand- och forskarkollegor från olika ämnesområden lära dig om immaterialrätt och kommersialisering. Kursen, som är poänggivande, ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV. Anmälan till kursen är öppen.

Kursen består av fyra seminarier under perioden 3-24 mars och motsvarar 3 hp. Under kursen får du en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att skapa kommersiella möjligheter av forskningsresultat. Du får även testa metoder för att hitta användbar information från patent inom ditt forskningsområde och för att kunna strukturera och presentera forskning med avseende på kommersiell potential och samhällsnytta.

På kursen medverkar affärs- och IP-rådgivare från UU Innovation och experter från Patent- och registreringsverket, PRV.

Anmälan till kursen är öppen och sista dag för anmälan är den 21 februari.

Välkommen med din anmälan!

Mer information och anmälan till kursen i IP och kommersialisering.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-09-27