Mångfald som strategi för ökad innovation

2019-11-06

Olle Bergdahl. Foto Mikael Wallerstedt.

Hallå där Olle Bergdahl, projektansvarig inom programkontoret för Internet of Things Sverige vid UU Innovation, som idag den 6 november ger ett föredrag på dagen ”Mind the gap! – kvinnor, vetenskap, innovation”. Konferensen arrangeras av den svenska ambassaden i Madrid i samarbete med flera globala företag.

Vad är det för evenemang du är inbjuden till?
– Syftet med dagen är att inspirera unga forskare och entreprenörer och lyfta fram vikten av jämlikhet inom sektorerna vetenskap, innovation och teknik. Det är en stor bredd bland deltagarna, både näringsliv, akademi, politik och allmänhet är inbjudna. Spaniens ekonomi- och näringsminister Nadia Calvino Santamaría, Sveriges ambassadör Teppo Tauriainen samt statssekreteraren för universitet, forskning, utveckling och innovation Ángeles Heras Caballero medverkar under evenemanget.

Vad handlar ditt föredrag om?
– Det handlar om hur mångfald och inkludering kan öka innovation. Det finns en stor potential, stora möjligheter och flera konkurrensfördelar genom att koppla mångfald och inkludering med innovation. Bland annat lyfter jag fram en studie, How and Where Diversity Drives Financial Performance, som företaget Boston Consulting Group har genomfört i samarbete med Technische Universität München, och som visar på samband mellan mångfald och intäkter från innovation. Jag berättar även om vad vi på IoT Sverige gör för driva förändring i våra innovationsprojekt.

Vilka är de största utmaningarna för ökad jämlikhet inom forskning och innovationsutveckling idag enligt dig?
– Utmaningarna handlar om beteende- och kulturförändringar och det kan ta tid. Jämlikhetsarbetet ska inte bli en sidovagn till ordinarie verksamhetsutveckling, utan behöver vara en naturlig och integrerad del i allt vi gör. För att lyckas väl blir det viktigt att förändringsarbetet vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi behöver praktiskt omsätta den kunskap som redan finns och samtidigt vara delaktiga i utvecklingen av nya kunskaper.

Hur arbetar det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige med mångfald och inkludering?
– Mångfald och jämlikhet är en strategisk fråga för oss på IoT Sverige. Digitaliseringen, som IoT är en del av, är vår tids starkaste förändringsfaktor. Utvecklingen påverkar hela vårt samhälle, vardagen och livet hos var och en av oss. För att klara framtida utmaningar som urbanisering, globalisering, minskad miljöpåverkan och kompetensbrist behövs innovation och samverkan på bred front. Genom att öka mångfald och inkludering kan vi bredda perspektiven och lösa problem på nya innovativa sätt. Det är viktigt för fortsatt svensk konkurrenskraft, ökad tillväxt och stärkt demokrati. I grunden handlar det om att alla ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Fokus för oss på IoT Sverige är strategi och kompetens. Vi har tagit fram en jämställdhetsstrategi som implementeras i våra projekt och i programledningens verksamhet. Vi satsar på kompetensutveckling genom en kurs som leder oss fram till att bli certifierade normingenjörer. Ledorden hämtade från vår strategi hjälper oss framåt: Tänk stort, agera smått och börja nu!

Vad hoppas du ta med dig tillbaka?
– Ökad kunskap om hur arbetet för ökad jämlikhet i forskning- och innovationsmiljöer fungerar i Spanien. Är det några arbetssätt som varit särskilt framgångsrika? Är också nyfiken på att få reda på hur företagsledare, den politiska ledningen och framförallt unga kvinnliga forskare, entreprenörer och innovatörer tänker kring jämställdhet.

Konferensen startar kl. 18.30 den 6 november och kommer att livesändas live här.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-11-26