Miljoner från Vinnova ska vidareutveckla innovativa affärsidéer

2019-10-30

Janneke Keemink är forskare vid institutionen för farmaci vid Uppsala universitet och medgrundare av företaget Enphasys som nu fått bidrag från Vinnovas utlysning Innovativa startups. Foto: Göran Ekeberg.

Vinnova stöttar 93 startup-bolag över hela landet med totalt 28 miljoner kronor. Finansieringen ska hjälpa bolagen att vidareutveckla nya lösningar som kan bidra till hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft. Uppsalabolagen Enphasys och Indicio är två av de utvalda.

Enphasys och Indicio Technologies är två av de startup-bolag som får finansiering med upp till 300 000 kronor inom ramen för Vinnovas utlysning Innovativa startups, steg 1 hösten 2019. Båda bolagen har börjat sin resa vid Uppsala universitet och fått support av innovationskontoret och andra aktörer i det universitetsnära stödsystemet.

Med finansieringen vill Vinnova göra det möjligt för unga företag med riskfyllda projekt att prova sina idéer och komma en bit på vägen att hitta en investerare, kund eller partner.

– Vi är mycket glada för detta bidrag som kommer att hjälpa oss att ytterligare optimera vår prototyp för att möta behoven hos våra tilltänkta kunder, säger Janneke Keemink forskare vid institutionen för farmaci vid Uppsala universitet och medgrundare av Enphasys.

Enphasys har utvecklat ett verktyg för laboratoriemiljö som kan utvärdera hur läkemedelsberedningar beter sig i våra tarmar och hur mycket av kemikalierna som når blodet. Med verktygets hjälp ska läkemedelsföretag snabbt kunna selektera fram lovande läkemedelskandidater utan tidsödande och kostsamma djurförsök. Målet är att påskynda utvecklingen av välfungerande orala läkemedel och finansieringen från Vinnova är en hjälp på vägen framåt.

Indicio Technologies kan också glädjas åt ett bidrag från Vinnova. Bolaget utvecklar mjukvara för mer träffsäkra prognoser av exempelvis försäljningsvolymer, råvarupriser och valutakurser. Komplexa förhållanden med många parametrar ska göras hanterbara även för personer utan expertkunskaper inom statistik. Uppsalabolaget vänder sig till både industrin och banksektorn. Med finansieringen kan företaget ta fram en prototyp för internationalisering av prognosmjukvaran.

Se listan med alla projekt här

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-11-26