Gör historisk forskning levande i moderna spelmiljöer

2019-04-09

John Ljungkvist och Daniel Löwenborg framför Uppsala Domkyrka som var den första historiska miljön som skapades i den nya appen Visir Uplandia.

Daniel Löwenborg och John Ljungkvist är arkeologerna bakom de appar som på plats låter oss stiga rakt in i historiska miljöer i Uppsala med omnejd. Eget driv, stöd att starta företag och rätt sammansättning på teamet är delar som gör det möjligt att ta forskningen till digitala världar.

Hur började er resa?

– Allt började 2010 med utgrävningarna i Gamla Uppsala då vi kom att fundera mycket på hur vi skulle kunna förmedla all data på ett bra sätt. Tanken på att digitalt visualisera forskningsresultaten på ett attraktivt sätt slog rot och kunde bli verklighet när vi fick in spelutvecklare i vårt team. Vi var alla väldigt tända på idén och beredda att satsa, berättar Daniel Löwenborg och John Ljungkvist.

Ni tog fram en prototyp – vad hände sen?

– Den första prototypen, av det som sedan blev den första appen med miljöer från Gamla Uppsala, tog vi fram på bara några månader, och det var fantastiskt att det fungerade. Plötsligt kunde vi gå ut i en digital värld med hjälp av läsplatta, gyro, GPS och kompass och se en rekonstruktion av byggnaderna där vi själva grävt! Innehållet i den första prototypen utvecklades efterhand och vi skapade fler rum och fler karaktärer. Syftet var att vi skulle göra prototypen så färdig att vi kunde stå för att lansera den där appar finns, vilket vi gjorde i augusti 2016.

Ni startade företaget Disir Productions år 2015 – var det ett självklart steg?

– Samtidigt som våra idéer blev konkreta uppstod det frågor om hur samarbetet och utvecklingen skulle gå vidare. Att bygga appar var inte en naturlig del av något forskningsprojekt. Att starta företag var inte något vi funderat på tidigare men vi fick klart för oss att det var en väg att gå. Och i takt med att bitarna började falla på plats bildade vi ett bolag tillsammans med spelutvecklaren Daniel Westergren och arkeologen Helena Hulth och med stöd av flera investerare, bland andra Uppsala universitets holdingbolag.

Hur har samarbetet med UU Innovation varit?

– Med hjälp av UU Innovation fick vi kontakt med den kompetens vi behövde för att gå vidare från idé till prototyp och vi fick även viss finansiering. De har sedan varit involverade under hela resan via bolagsbildning fram till utvecklingsprojektet Augmented Export i Region Uppsala där vi fick finansiering för att utveckla appar för fler historiska miljöer i Uppsala län.

Hur bidrar arbetet med att utveckla appar till er fortsatta forskning? 

– De frågor vi ställer för att kunna bygga miljöerna blottlägger var det finns kunskapsluckor. Det leder till nya spännande forskningsidéer.

Läs mer om Disir Productions på företagets hemsida.

Aktuellt