UU Innovation stärker sitt team med ny patentinformationsspecialist

2019-10-15

Sara Petersson.

Sara Petersson är ny patentinformationsspecialist på UU Innovation och med sig har hon en bred teknisk kompetens och drivkraften att bidra till att mer forskning kommer till nytta i samhället.

Närmast kommer Sara Petersson från Patent- och registreringsverket, PRV. Där arbetade hon med nyhetsgranskningar, patenterbarhetsbedömningar och patentansökningar från ax till limpa. Hon har en bred teknisk kompetens och har jobbat med ärenden inom bland annat läkemedel, livsmedel, analysinstrument, immunologi och diagnostiseringsmetoder. Åren på PRV har bidragit till att hon är väl insatt i den svenska patentlagstiftningen och i regelverket runt internationell ansökan, PCT.  Även andra skyddsformer, som varumärke, design och upphovsrätt kan hon utan vidare orientera sig inom.

– Det har varit lärorika år på PRV men det var dags för en ny utmaning och tjänsten som patentinformationspecialist passar mig perfekt för jag gillar inslaget av detektivarbete, säger Sara. 

Hon berättar vidare att hon tycker mycket om att sätta sig in i nya områden och ny teknik. Dessutom uppskattar hon att ha direktkontakt och diskussioner med forskare. Innan tiden på PRV arbetade Sara som förste forskningsingenjör på BioVis, en teknikplattform på Uppsala universitet, där hon framför allt hjälpte forskare från olika delar av universitetet med att planera experiment, utföra analyser och utvärdera data.

– Att dagligen träffa nya forskare och sätta mig in i deras vitt skilda frågeställningar var väldigt stimulerande och höll mig uppdaterad inom många områden, berättar hon.

Sin doktorandtid spenderade hon på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå där hon fokuserade på växter, hormonreglering, analysinstrument, analytisk kemi och metodutveckling. Men det var redan under grundutbildningen till hortonom, som hon läste i Köpenhamn, som intresset för immaterialrätt slog rot. 

– Med ett patent så kan en våga satsa på sin idé. Det blir helt enkelt ett verktyg för att nya lösningar ska förverkligas och komma till nytta, menar Sara men tillägger att ett patent inte är en universallösning på kommersiell framgång.

– Det är viktigt att sätta immaterialrätten i ett sammanhang, att tänka strategiskt kring affärsnytta. 

Som patentinformationsspecialist på UU Innovation är det Saras jobb att hjälpa forskare att göra nyhetsgranskningar och tolka informationen. Är idén ny? Har den uppfinningshöjd? Finns vad som krävs för en patentansökan?

– Det handlar mycket om att sätta sig in i det aktuella forskningsfältet och här är inte minst patentdatabaser en viktig källa. I patentinformation finns mycket teknisk information som en inte hittar i vetenskapliga artiklar men som visar på mycket av den forskning som sker inom industrin.

Att få arbeta nära forskarna och tillsammans med affärsrådgivare och IP-rådgivare lyfter Sara fram som något av det bästa med jobbet på UU Innovation.

– Det är roligt att vara tillbaka på Uppsala universitet. Jag är övertygad om att det finns mycket dold potential i den forskning som produceras och att få vara med att förverkliga idéer som kan göra nytta i samhället är en stark drivkraft hos mig.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-03-30