På jakt efter gömd innovationskraft

2019-10-11

Idag är det betydligt fler män än kvinnor som tar del av UU Innovation stöd för att skapa nytta av sin kunskap utanför akademin. Genom ökat fokus på jämställdhet och mångfald vill UU Innovation utforma en mer inkluderande verksamhet som attraherar fler kvinnor till innovationsutveckling.

Betydligt fler män än kvinnor söker stöd hos UU Innovation för att nyttiggöra sina forskningsresultat. Ändå är könsfördelningen över lag jämn bland universitetets forskare.
– Här har vi en möjlighet att bredda vårt stöd och fånga upp innovationskraften även hos kvinnorna, säger affärsrådgivare Hillevi Englund som leder enhetens jämställdhetsinitiativ.

Hela Uppsala universitet arbetar för att alltid ha med jämställdhetsperspektivet i den ordinarie verksamheten. Som en del i UU Innovations verksamhetsutveckling har Hillevi Englund med kollegor kartlagt hur det står till med de idéer som enheten hjälpt till att utveckla sedan 2012. Siffrorna talar sitt tydliga språk – tre fjärdedelar av de som söker UU Innovations stöd med en idé är män och en fjärdedel är kvinnor. Denna sneda fördelning av idéinflödet har hållit i sig under åren och mönstret är detsamma för samverkansstödet.

– Vi vill förstås att vårt stödsystem ska vara så inkluderande som möjligt och att fler vill nyttiggöra sin kunskap tillsammans med oss – oavsett kön, akademisk titel eller vetenskapsområde, säger Hillevi Englund.

Vad menas med idé?

– För oss är en idé alltifrån en första tanke kring en produkt eller tjänst till ett forskningsresultat, en kunskapstillgång, en metod, eller en uppfinning som du tror att andra kan ha nytta av. Mer än så behövs inte för att komma till oss för ett första rådgivningsmöte.

Jämställdhetsinitiativet på UU Innovation har fått namnet Agenda 50/50. Det är ännu i sin linda men målet är tydligt: ett jämställt nyttiggörande för ökad innovationskraft. Till att börja med ska UU Innovation undersöka hur verksamheten kan förbättras för att uppmuntra fler forskare att ta hjälp för att utveckla en idé eller ett forskningsresultat.

– Det kan handla om sådana saker som ordval, vilket budskap vi kommunicerar och att vi ser till att själva inkludera bredd och mångfald när vi presenterar verksamheten för forskare och studenter. Det kan också handla om vilken kunskap de vi riktar oss till har om vårt stöd. Forskning går att nyttiggöra på många sätt och det är vår roll att visa på möjligheterna.

Långsiktigt arbete

Hillevi Englund poängterar att kartläggningen som gjorts inte ger svar på varför idéinflödet är skevt, bara att det är det. Planen är nu att UU Innovation kommer att pröva sig fram för att hitta former som lockar fler, och att följa upp kartläggningen med en ny mätning igen nästa år.

– Det här är förstås inget som förändras i en handvändning, men jämställdhetsperspektivet är viktigt. Ta hjärtinfarkt där symptomen skiljer sig mellan män och kvinnor som exempel - utgår diagnostiken enbart från mäns symptom kommer kvinnornas infarkter att missas, vilket så klart får allvarliga konsekvenser. För att kunna lösa dagens och framtidens utmaningar behövs bredd i perspektiven och erfarenheterna!

UU Innovation har fått hjälp med att lägga upp jämställdhetsarbetet av Nina Almgren, likavillkorsspecialist vid HR-avdelningen med ansvar för att samordna och stödja arbetet med jämställdhetsintegrering på hela universitetet.

– UU Innovations arbete är oerhört inspirerande och ett gott exempel på hur man kan ta sig an de här frågorna. Det är väldigt fint att de inte stannar vid kartläggningen utan går vidare och också tar stöd i forskningen genom att delta i det nordiska forskningsprojektet Nordwit, säger hon.

Nordforsk-finansierat excellenscenter

Forskningsprojektet Nordwit handlar om kvinnors karriärer inom teknikdriven forskning och innovation inom och utanför akademin. Målet är att förbättra könsbalansen genom att undersöka och förbättra kvinnors karriärmöjligheter och karriärbanor. Huvudpartner är Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet, Tammerfors universitet och Vestlandsforsking.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-03-30