Nytt grepp på konsten att leda och följa

2019-10-09

Lykke Silfwerbrand, doktorand vid institutionen för neurovetenskap, har Christina Jutterström, före detta chefredaktör på Dagens Nyheter och Expressen och tidigare vd på SVT, som bollplank och stöd.

Dagens ledarskapsteorier har gjort sitt. Det menar doktoranden Lykke Silfwerbrand som tar hjärnforskningen till hjälp för att bättre förstå hur vi människor bäst följer och leder varandra. På UU Innovations Mentor4Research-program har hon stöd av Christina Jutterström, med lång erfarenhet av ledarskap i mediebranschen.

– Att leda och följa varandra är som att dansa eller samtala. Det går att träna upp med samarbete, tillit och förutsägbarhet. Hjärnan vill veta vad som ska hända, den älskar allt bra som den varit med om förut. I den tryggheten finns också en grogrund för kreativitet, säger Lykke Silfwerbrand.

Det var i samband med exjobbet i Tokyo som Lykke Silfwerbrand kom i kontakt med den hjärnforskning som kartlägger hur olika aktiviteter representeras fysiologiskt i hjärnan. Tillbaka i Sverige arbetade hon som managementkonsult och började fundera över de vanligaste ledarskapsteorierna.

– Flera undersökningar pekar på att många medarbetare är missnöjda och anser att deras chefer inte är inspirerande. För att förstå det här bättre tog jag en magisterexamen i ledarskap och organisation. Där fick jag idén om att använda hjärnforskning som ett nytt grepp för att studera hur vi leder och följer varandra, berättar Lykke Silfwerbrand.

Det unika med forskningsprojektet, som sker i samarbete med Tokyo Institute of Technology, är att det kartlägger två personers hjärnaktivitet samtidigt. En som följer, en som leder.

– I den kontakten har man olika hjärnaktivering beroende på om man leder eller följer. Vi ser att rollerna skiljer sig åt. När vi förstår de här processerna i hjärnan så kanske vi i framtiden kan träna oss på att leda och följa.

Kanske kunde metoden användas i arbetslivets årliga utvecklingssamtal?

– Nej, det skulle mer handla om ett förhållningssätt och en daglig träning hos båda parter, menar Lykke Silfwerbrand.

Att delta i Mentor4Research-programmet ser hon som en hävstångseffekt som öppnar dörrar och påskyndar hennes forskarutbildning.

– Det är otroligt kul och motiverande att ha Christina Jutterström som mentor. Hon har mycket av den erfarenhet som jag inte har själv och är också en av de personer som jag vill nå med min forskning.

Christina Jutterström blev intresserad av både projektet och personen Lykke Silfwerbrand.

– Jag gillar människor med vida ramar och såg att du också sjöng opera. Det lockade mig. Men det var förstås forskningen om ledarskap på ett annorlunda sätt som lockade mest. Där är du något viktigt på spåren.

Tillsammans satte de upp en plan för arbetet som handlade om att definiera forskningen och målgruppen samt att knyta kontakter. Christina Jutterström ställde många frågor. Hur då, på vilket sätt? Förtydliga!

– Jag har verkligen fått träna på att paketera min forskning så att den blir begriplig och användbar på marknaden, säger Lykke Silfwerbrand.

– Ja, i början ställde jag många frågor och gav också förslag på förbättringar, intygar Christina Jutterström. För det är mitt yrke. Men framförallt har jag ett ganska bra nätverk och det är väldigt roligt att kunna bjuda på det. Ibland stämmer det och ger bra möten.

Som före detta chefredaktör på Dagens Nyheter och Expressen, och vd för SVT, hade Christina Jutterström gärna haft tillgång till bättre verktyg i mötet med medarbetare. Särskilt i tuffa situationer.

– Jag kan intyga från praktiskt håll att behovet av den här kunskapen är stor. Jag var med om att dra ned på personal under nittiotalskrisen, det hade inte många i min generation gjort. Då hade en djupare förståelse för hur vi följer och leder varandra varit värdefull.

Tillsammans har de också hittat ett sätt att kommersialisera forskningen till en ny målgrupp, utbildningsföretag och vetenskapliga råd.

– Mitt mål är att erbjuda rådgivning och utbildning i olika former. Tillsammans med andra eller i egen regi, säger Lykke Silfwerbrand.

Lykke Silfwerbrand

Bakgrund: Civilingenjör, magisterexamen i ledarskap och organisation, utbildar och projektleder inom ledarskap och organisation, solist i Gävleoperan.

Aktuell: Doktorerar inom medvetet biologiskt ledarskap vid institutionen för neurovetenskap och söker nya kontaktytor och samarbetspartner via Mentor4Research.

Det bästa med att ha en mentor: Att få ett annat perspektiv på vad jag gör och tillgång till nyckelpersoner som jag aldrig skulle fått kontakt med annars.

Christina Jutterström

Bakgrund: Uppvuxen i Uppsala, före detta chefredaktör på Dagens Nyheter och Expressen, samt före detta vd för SVT.

Aktuell: Författare till memoarboken ”Uppfostrad av män” samt nya ”Kvinnorna runt sjön Björken och deras längtan efter bildning”, om ett antal kvinnor som i studiecirkelns form lär sig allt från tuskaftsstickning till astrofysik.

Det bästa med att vara en mentor: Nuförtiden är det ett sätt för mig att hålla igång. Det är spännande att gå utanför medieområdet som är min hemmaplan, jag lär mig saker.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-03-30