Hon vill hitta former för att ge tillbaka

2019-10-09

"Det finns många möjligheter att omvandla min forskning till något som kan kommersialiseras", säger Emilene Leite, forskare vid företagsekonomiska institutionen som deltar i UU Innovations Mentor4Research-program.

Många sociala utmaningar kräver en nära dialog mellan företag, offentliga organisationer och civilsamhället. Det är väl känt, liksom att det ofta är lättare sagt än gjort. Emilene Leite vill bidra med sin kunskap om hur sådan samverkan kan utformas och söker nu både tillvägagångssätt och kontaktvägar.

– Jag har ställt mig frågan hur min forskning kan komma till nytta utanför akademin och funderar konstant på olika tillämpningar av mina resultat. Som samhällsvetare som studerar företag finns det många möjligheter att omvandla min forskning till något som kan kommersialiseras, menar Emilene Leite, forskare vid företagsekonomiska institutionen.

Under de senaste sex åren har hon intervjuat många chefer på olika nivåer inom näringslivet, såväl som personer inom myndigheter och i civilsamhället. Målet är att förstå medgång och motgång i samarbeten som involverar dessa parter.

– Jag undersöker hur multinationella företags relationer med myndigheter och civilsamhället påverkar företagens innovationsprocesser. Här har frågan om hur företag hanterar samarbete och konkurrens internt inom organisationen särskilt intresserat mig, berättar Emilene Leite.

Hon ser en stor potential för utbildningsprogram för chefer och ledare som vill förstå utvecklingen av offentlig-privat samverkan. För att komma vidare med sina idéer, som förutom utbildningar av olika slag handlar om att sammanställa exempel från forskningen i en populärvetenskaplig bok, sökte hon sig till programmet Mentor4Research.

– Här får jag ökad förståelse för kommersialiseringsprocessen och råd från en mentor med erfarenhet från både akademin och näringslivet om hur jag kan vidareutveckla min idé.

Emilene Leite berättar också om ett annat behov programmet tillgodosett och om en välkommen bonus.

– Trots att tillhör företagsekonomiska institutionen och har företag som forskningsobjekt, tenderar mitt nätverk att vara mer inriktat på forskarsamhället. Mentor4Research har gett mig förutsättningar att bygga ett nätverk av personer utanför akademin. Jag också fått möjlighet att lära känna kollegor från helt andra forskningsområden, som life science. Deras erfarenheter och perspektiv har gett mig nya insikter i mina affärsutmaningar och framtida beslut.

Apropå framtiden, lockar en karriär utanför akademin?

– Jag älskar det jag gör. Jag har en passion för forskning och undervisning men jag skulle verkligen vilja ha en starkare koppling till näringslivet i det jag gör. Hittills har min erfarenhet begränsat mig till att interagera för akademiska ändamål men jag vill mer än så. Och nu har jag kraft att göra något åt det.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-01-25