Söker ny kunskap för ömsesidig nytta

2019-10-08

Jesper Magnusson, föreståndare för Fredens Hus och Martha Middlemiss Lé Mon, forskare vid teologiska institutionen och föreståndare för Centrum för forskning om religion och samhälle.

När det som är viktigt för andra förenas med det egna vetenskapliga drivet i forskningen trivs Martha Middlemiss Lé Mon som bäst. Tillsammans med Jesper Magnusson på Fredens Hus och forskarkolleger undersöker hon nu framgångsrika sätt att nå fram med fakta till unga. Både pedagoger och forskare ska kunna dra nytta av kunskapen.

När Martha Middlemiss Lé Mon och Jesper Magnusson träffades förstod de snabbt att de hade gemensamma intressen. Idén till ett projekt som båda skulle ha nytta av fick allt tydligare konturer i takt med att samtalen fortskred.

– Jag har alltid sagt att när det gäller samverkan måste man hitta personer som man delar energi och engagemang med. Jag tror på att bygga upp en relation. När Jesper och jag började prata insåg vi att vi gör det här bättre tillsammans än var för sig och att vi kan ha lite roligt när vi gör det.

Att hitta vägen till varandra är annars en av de största utmaningarna tycker både hon och Jesper Magnusson.

– Som förening eller liten organisation har man ingen aning om var man ska vända sig för att samarbeta med universitetet. Det är bokstavligen som att leta en nål i en höstack. Särskilt som det i slutändan är personkemin som avgör. Så det behövs fler mötesplatser, säger Jesper Magnusson.

Martha Middlemiss Lé Mon håller med om det och menar att det kan vara en djungel åt andra hållet också.

– Som forskare gäller det att hitta någon jag har förtroende för. Bra mötesverktyg hjälper verkligen till att avgöra det.

Finansiering är annars en av de största utmaningarna för samverkan mellan humaniora och samhällsvetenskap, och samhället i övrigt. Det finns inte samma kapitaliseringslogik som inom teknik-, medicin-, och farmaciområdet.

– Jag ser de långsiktiga vinsterna med samarbetet. Vi jobbar ju mycket med utställningar i vår kommunikation med barn och unga. Hur vi når fram på bästa sätt och hur fakta påverkar attityder och värderingar är ganska obeforskat. Det är en kunskap som jag tror skulle gagna hela museivärlden, säger Jesper Magnusson.

– Ja, och för vår del är det väldigt intressant att undersöka metoder för att nå fram med forskningsresultat till olika målgrupper och hur vi dessutom kan utvärdera metoderna, säger Martha Middlemiss Lé Mon.

Fredens Hus deltar med sin egen tid och Martha Middlemiss Lé Mon och hennes kolleger har en del av sin forskartid förlagd i projektet. Projektet har också fått ekonomiskt stöd från universitetets satsning Verifiering för samverkan (VFS).

– För oss har VFS varit perfekt. Det ger oss möjlighet att utveckla och formulera vår idé inför en större forskningsansökan, säger Martha Middlemiss Lé Mon.

Forskningsplattformen CRS

Centrum för forskning om religion och samhälle, CRS, är ett mångvetenskapligt forskningscentrum för forskning om religion och samhälle i bred mening.  Forskningens huvudområden rör sig kring existentiella frågor och värderingar kopplat till människors livsåskådningar. Under tio år har CRS byggt upp verksamhet genom forskningsprogrammet The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy (IMPACT). Fler än 90 forskare från samtliga vetenskapsområden, med tyngdpunkt på humaniora och samhällsvetenskap, har deltagit i programmet. Nu tar CRS med sig erfarenheterna från IMPACT i nya projekt. Läs mer på www.crs.uu.se

Fredens Hus

Fredens Hus är en ideell förening och ett pedagogiskt centrum som riktar sig till barn och unga, men också till personal som arbetar med unga. Genom framförallt utställningar jobbar föreningen för att främja jämställdhet, motverka rasism och att träna konflikthantering och aktivt medborgarskap. Uppsala kommun står för en tredjedel av verksamhetens kostnader. Resten bekostas av medel från fonder och stiftelser. Läs mer på www.fredenshus.se

Samarbetsprojektet mellan CRS och Fredens hus

Tillsammans vill parterna undersöka hur faktabaserad kunskap kan nå ut till olika målgrupper på bästa sätt, samt hur det ska kunna visas att dessa sätt är framgångsrika. Projektet handlar alltså både om att utveckla pedagogiska verktyg och att utveckla metoder för att mäta hur verktygen fungerar. Rent konkret ska Fredens Hus bygga en utställning för ungdomar på temat identitet med utgångspunkt i några forskningstexter. Forskarna kommer sedan att be ett antal besökare att svara på frågor kring hur de ser på och värderar olika saker, dels innan och dels efter det att de besökt utställningen.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2021-01-25