En resa fylld av personlig utveckling och innovation

2023-12-01

Porträttbild av Doris Rusch
Doris Rusch är forskare i speldesign och grundare av Magic Circle Hut. Hennes målsättning är att
forma framtidens coaching genom Embodied Deep Game Design. Foto: Daniel Olsson

Kan vi navigera mot en okänd framtid samtidigt som vi förbereder både kropp och själ? Möt Doris Rusch, forskare i speldesign och innovatören bakom Embodied Deep Game Design.

Doris Rusch är verksam vid Uppsala universitets Campus Gotland och har tillbringat många år med att utforska skärningspunkten mellan speldesign och personlig utveckling. Sporrad av både möjligheter och förändring har hon påbörjat ett nytt projekt: Embodied Deep Game Design – en coachingmetod där hennes djupa kunskaper inom speldesign förenas med kraften i personlig utveckling och förändring.

Det var vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, för närmare 20 år sedan som Doris Rusch inledde sin forskarbana inom speldesign. Hon har bred bakgrund inom humaniora och enligt henne är spel ett medium för att utforska och belysa den mänskliga upplevelsen, och någonting som går utöver traditionellt historieberättande.

”För mig är berättelser ett av människans mest kraftfulla meningsskapande verktyg. Det som spel tillför är ett sätt att modellera abstrakta system och känslor så att våra upplevelser erbjuds konkreta metaforer att förhålla sig till. När du modellerar ett system kan du gå på djupet, och det ger upphov till en lekfullhet som i sin tur skapar bättre förutsättningar för lösningar”, förklarar Doris Rusch.

När hon såg hur väl speldesignprocessen stämde överens med hennes förståelse av coaching blev hon fascinerad och fördjupade sig på området spel och psykisk hälsa.

De stora existentiella frågorna

”Det har varit en lång upptäcktsresa och där allt faller på plats för mig är att jag verkligen är intresserad av de stora existentiella frågorna”, konstaterar hon.

Doris Ruschs coachingmetod sträcker sig bortom spel, men drar nytta av spelens formella beståndsdelar och struktur för att skapa en ram för självutforskning och personlig utveckling. Dessutom har hon integrerat somatiska metoder i sitt tillvägagångssätt, som gör det möjligt att medvetet omforma sig själv, både kroppsligt och själsligt, över tid.

”Det handlar om att använda förkroppsligade vanor för att omforma oss själva, att arbeta med våra kroppar så att de med tiden kan ta en annan form och position och i slutändan ta befälet över vår egen berättelse”, poängterar Doris Rusch.

En kommunikativ utmaning

Doris Rusch är medveten om att metoden inte känns självklar och enkel för alla. Hennes utmaning är just att hitta rätt sätt att både beskriva och paketera sin innovativa coachingteknik för att kunna hitta sin publik och föra fram hur unik metoden är.

”Positioneringen och paketeringen är väldigt viktiga, hur jag får människor att förstå vad det är jag erbjuder”, påpekar hon.

Doris Rusch tar ett glädjeskutt
Doris Rusch är på väg att lansera ett nätbaserat grupprogram i form av en tioveckorskurs som vänder sig till dem som söker kunskap om transformativa praktiker. Foto: Daniel Olsson

Doris Rusch har grundat företaget Magic Circle Hut för att kunna utforma sitt erbjudande och leverera sina coachingtjänster. Med stöd av rådgivare och en näringslivsinriktad mentor från UU Innovation ser hon en framtid där hennes coachingmetod utvecklas till ett strukturerat program för innovatörer och förändringsagenter. Kärnan i hennes vision är att kunna ge dem förmågan att kunna skapa en förändringsbenägen framtid i samverkan med andra. Hon står även i startgroparna för att lansera ett nätbaserat grupprogram i form av en tioveckorskurs.

”Embodied Deep Game Design är en banbrytande metod för personlig utveckling och innovation, och den kommer att få en ännu större inverkan när fler och fler ser de unika möjligheter som metoden erbjuder”, avrundar Doris Rusch.

Text: Sara Gredemark

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01