Digitalt stöd för föräldrar till barn med svårigheter

2023-11-29

Porträttbild av Linn på sin arbetsplats
I slutet av november 2023 disputerar Linn Andersson Konke vid psykologiska institutionen vid
Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

En app som ger föräldrar verktyg och vården inblick i barns mående över tid. Det är vad Linn Andersson Konke vill utveckla nu när forskarutbildningen inom psykologi är till ända. Rustad med nya insikter ser hon att det saknas tidiga stöd- och uppföljningsinsatser, som kan göra vardagen enklare för både föräldrar och barn.

– Kan man hjälpa föräldrar så hjälper de bäst sina barn, menar Linn Andersson Konke som disputerar vid psykologiska institutionen vid Uppsala universitet i slutet av november i år.

Hon har forskat inom ramen för Projekt Småsyskon som undersöker tidiga tecken på autismspektrumtillstånd och ADHD hos barn från 5 månaders ålder till 6 år, och som är småsyskon till barn med en eller båda dessa diagnoser. Projektet vill bidra till ökad kunskap om den tidiga utvecklingen av autism och ADHD.

Linn Andersson Konke har framför allt studerat självreglering hos småsyskonen, såsom temperament och exekutiva funktioner, vilket hon gjort genom både observationer och föräldrarnas skattningar av barnens beteenden. Det som har gjort starkast intryck på henne är mötet med föräldrarna, något som också har gett avtryck i hennes fortsatta planer.

Tidigt stöd till föräldrar och kontinuerlig uppföljning

– Jag upplever att många av föräldrarna är med i projektet för att de tycker att det är viktigt att få tidig hjälp till sina barn. I studien har vi inte fokuserat på diagnoser utan på att undersöka den tidiga utvecklingen innan eventuella symptom uppkommer. Men det är många som också vill ha en diagnos för sitt barn, för utan den får man inte riktigt de där extra resurserna till barnet som eventuellt kommer med en diagnos, och det tycker jag är ledsamt, säger Linn Andersson Konke.

Linn Andersson Konke är i startfasen med att utveckla ett anhörigstöd som ska hjälpa familjer med barn som har svårigheter i vardagen. Foto: Mikael Wallerstedt

Forskningen visar entydigt att tidiga stödinsatser är viktigt för barn med beteenden som skapar problem i vardagen. Hennes frustration över att så lite av den här kunskapen omsätts till praktisk nytta för föräldrar och barn fick henne att börja fundera på vad hon kunde göra åt det.

– Det saknas både rätt information, i rätt tid och i rätt format till föräldrarna. Jag vill skapa en digital lösning, en app, som både ger tidig och detaljerad vägledning och möjligheter till kontinuerlig uppföljning av barnets mående. Det skulle ge föräldrarna bättre förutsättningar att hjälpa sina barn i olika situationer, på både kort och lång sikt, och innebära ett stöd oberoende av diagnos, menar Linn Andersson Konke.

Tar tillvara föräldrars kunskap

För att utveckla sin idé har hon stöd från UU Innovations rådgivare och en extern mentor genom deras mentorprogram. Att validera behovet hos föräldragrupper har stått i fokus hittills, ett arbete som kommer att fortsätta parallellt med nästa steg som handlar om att ta fram en prototyp av appen.

Utöver utbildnings- och informationsmaterial är en viktig funktion att föräldrar ska kunna skatta och följa barnets mående över tid. I förlängningen hoppas hon kunna skapa en länk från appen in i hälso- och sjukvården för att underlätta för vårdpersonalen att göra mer informerade bedömningar om vidare stöd.

– Jag kan tycka att det är konstigt att vi inte bättre tar tillvara på den kunskap som föräldrar har om sina barn och många får vänta alldeles för länge på stöd, och det driver mig framåt. Jag haft en del intervjuer och pratat med många föräldrar, men jag behöver få en ännu bredare bild så att det jag utvecklar blir meningsfullt att använda, poängterar Linn Andersson Konke.

Text: Sara Gredemark


Läs mer

Projekt Småsyskon

Andersson Konke, Linn: Early Self-Regulation in Infant Siblings: Specific and Shared Associations to Emerging Autism and Co-ocurring ADHD, 2023

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01