Hon vill skapa 1177 för socialtjänsten

2023-10-25

Ximena framför Ekonomikum
Företaget Aidster växte fram under året Ximena Samuelsson-Allendes läste på magisterprogrammet
i entreprenörskap vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt.

En resa som kom av sig blev början på ett helt annat äventyr för Ximena Samuelsson-Allendes. Idag är hon vd för Aidster, ett företag hon själv grundat för att reformera socialtjänsten. Vägen dit har gått via studier i entreprenörskap vid Uppsala universitet och ett stöttande nätverk.

Väskorna var packade och familjen Samuelsson-Allendes resklar. Kalifornien nästa! Då kom pandemin, och den planerade flytten ställdes in. Ximena Samuelsson-Allendes, som då studerade kvalitetsledning på distans vid Uppsala universitets campus Gotland, tog istället chansen att fortsätta sina studier. Valet föll på magisterprogrammet i entreprenörskap vid Företagsekonomiska institutionen där hon började höstterminen 2022.  

– Det blev Ekonomikum i Uppsala istället för Kalifornien. Inte lika glassigt kan man tycka men det blev startskottet för en stor inre resa för mig, berättar Ximena Samuelsson-Allendes. 

På ett år har hon gått ifrån idé till att starta företag. Tillsammans med sitt team vill hon utveckla en modulär plattform där medborgare och kommuner kan mötas digitalt.

– Tänk 1177 för socialtjänsten. Vi vill att biståndsbedömningsprocessen ska vara transparent, rättssäker och effektiv.

Det är något som skaver

När Ximena Samuelsson-Allendes klev in på Ekonomikum gjorde hon det med mer än 15 års arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården i bagaget. Äldreomsorgen var hon väl bevandrad i. Genom åren hade hon mött hundratals äldre och deras närstående i samband med deras ansökningar om olika hjälpinsatser via socialtjänstlagen, så kallat bistånd. Och oräkneliga var de gånger hon frustrerat tänkt att processen från ansökan via bedömning till beslut borde fungera bättre.

Hon beskriver en vardag med gamla och haltande IT-system, mycket manuellt arbete, pappersdokumentation och en stor omsättning bland biståndshandläggarna.

– Det här är något som gnagt i mig länge men jag har inte varit säker på att det är jag som ska lösa det, men det hände något när jag började magisterutbildningen. Jag tänkte, varför inte? Nu har jag möjlighet att försöka utforma en lösning som kan gagna både medborgarna, biståndshandläggarna och kommunerna som har det här på sitt bord, berättar Ximena Samuelsson-Allendes.

En lösning växer fram

Upplägget på magisterprogrammet i entreprenörskap handlar om att lära sig hur man utvecklar en affärsidé till ett företag. Ximena Samuelsson-Allendes beskriver den som en perfekt blandning av teori och praktik.

– Genom hela utbildningen kunde jag tillämpa mina nyvunna kunskaper för att utvärdera och utveckla min egen idé, parallellt med uppgifterna vi fick i kurserna. Det är verkligen en rolig utbildning, och ett otroligt engagerat lärargäng.

Första terminen på programmet ägnade hon åt att validera sin idé. Är problemet hon upplevt kring biståndsbedömningsprocessen något som andra känner igen sig i? Ser andra ett behov av ett nytt sätt att göra saker på, och hur skulle en lösning i så fall se ut? Ximena Samuelsson-Allendes intervjuade biståndshandläggare, biståndschefer och utvecklingschefer i olika kommuner i Sverige.

– De här samtalen blev ett perfekt tillfälle att börja kartlägga hur behoven ser ut och vad man skulle kunna göra annorlunda, på ett förutsättningslöst sätt, berättar hon.

Ximena i mötesrum
Det är fantastiska resurser som finns att få i Uppsala, menar Ximena Samuelsson-Allendes som har tagit hjälp av både UU Innovation och UIC för att utveckla sin idé och starta företag. Foto: Mikael Wallerstedt.

Pilotstudie med Uppsala kommun

Under sin första termin på programmet kom Ximena Samuelsson-Allendes också i kontakt med UU Innovation som hon har fått rådgivning och stöd av sedan dess. Hon har även hunnit gå ett affärsutvecklingsprogram hos UIC.

Det Ximena Samuelsson-Allendes kom fram till i sin kartläggning var att hon skulle vilja erbjuda en modulär digital plattform där man automatiserar lämpliga processer i biståndsbedömningen. Poängen är bland annat att frigöra tid för handläggarna att arbeta med de ärenden som är mer komplexa. I slutet av oktober inleder hennes företag en pilotstudie med Uppsala kommun som handlar om att kartlägga processen för trygghetslarm och testa en första modul. Målet är att den helt ska automatisera kommunens hantering av trygghetslarm inom äldreomsorgen. 

– Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Uppsala kommun. Det här är ett jätteviktigt projekt för oss för det ger oss legitimitet och en möjlighet att visa att vi kan bygga det här. Det kanske gör att andra kommuner också vågar testa nytt, menar Ximena Samuelsson-Allendes.

Text: Sara Gredemark


Ximena Samuelsson-Allendes bästa råd till studenter som är nyfikna på att utveckla en idé

Våga! Du har så mycket att vinna på att våga testa din idé. Det är spännande, roligt och du lär dig mycket.

Ta hjälp. I Uppsala kan man få hjälp med allt för att komma framåt med sin idé. Aktörer som UU Innovation och UIC är ovärderliga.

Bygg nätverk och team. Prata med folk om din affärsidé. Aktivera gamla bekantskaper och skapa nya som vet och kan saker som du själv inte har koll på. Folk är mer hjälpsamma än du anar. 

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01