Vill hjälpa forskaren navigera inom immaterialrättsområdet

2023-05-12

Porträtt av Liza Nilsson
Liza Nilsson är en av UU Innovations rådgivare inom immaterialrätt. De hjälper forskare och
studenter få kontroll över sina idéer så att de kan komma till nytta på bästa möjliga sätt.
Foto: Mikael Wallerstedt.

Liza Nilsson är ny rådgivare inom immaterialrätt vid UU Innovation. Hon har en bred bakgrund från patentbranschen och forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin. Här svarar hon på fyra frågor om sin nya roll vid universitetet och vikten av att som forskare ha koll på immaterialrätt.

Först och främst, vad handlar immaterialrätt (IP) om?
– Immaterialrätt eller Intellectual Property Rights (IPR) är ett samlingsnamn för rättsskydd av kunskapstillgångar. Exempel på kunskapstillgångar är dataset, metoder, modeller och uppfinningar, med andra ord sådant som kontinuerligt skapas inom forskningen! Olika former av immaterialrättsliga skydd är till exempel patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt.

Vilken nytta kan universitetets forskare ha av att ta hjälp av en IP-rådgivare?
– Immaterialrättsområdet kan upplevas snårigt men är viktigt när du utvecklar en idé eller vill nyttiggöra forskningsresultat. Det är vår uppgift att hjälpa forskaren navigera inom området, allt ifrån att identifiera intressanta och potentiellt värdefulla kunskapstillgångar till att hjälpa forskaren få kontroll över hur dessa tillgångar kan användas.

Lärarundantaget ger forskare och lärare vid svenska lärosäten rätten till de forskningsresultat som de tar fram i tjänsten. Vad skapar det för möjligheter?
– Det ger dem möjlighet till större inflytande över hur deras resultat används och kommer till nytta, till exempel möjlighet att patentera sina resultat och sälja vidare rättigheterna, eller att starta bolag för kommersialisering i egen regi. Lärarundantaget är ett incitament för att öka nyttiggörandet av kunskapstillgångar som skapas inom akademin, men jag vill poängtera att tillgångarna inte automatiskt kommer till samhällsnytta bara för att de finns. Det krävs aktiviteter för att det ska ske och här kan ett immaterialrättsligt skydd, eller ett avtal, vara något av det viktigaste.

Hur jobbar en IP-rådgivare?
– Vi träffar forskare och studenter och pratar om deras resultat och idéer för att ringa in vad som är unikt och skulle kunna ligga till grund för en ny lösning. Här jobbar vi tätt tillsammans med UU Innovations affärsrådgivare. Sedan behöver vi som IP-rådgivare ofta fördjupa oss i området för att kunna bedöma om det finns sådant som bör skyddas för att stärka utvecklingspotentialen i projektet. Vi ger också råd och vägledning när det gäller olika skyddsformer och vad som är en lämplig strategi i varje enskilt projekt. En annan viktig uppgift för oss är att bidra till en generell kunskapshöjning när det gäller kunskapstillgångar som skapas inom akademin och hur de bäst kan hanteras, och det gör vi genom till exempel föreläsningar för doktorander, forskare och studenter.

Text: Sara Gredemark


UU Innovation erbjuder rådgivning och poänggivande kurs i immaterialrätt

Hör gärna av dig till UU Innovation om du har frågor som rör ägande, avtal, patent eller andra immateriella rättigheter i ditt projekt – ju tidigare, desto bättre!

Mejla oss

Du vet väl att UU Innovation erbjuder en kurs där du kan utveckla dina kunskaper om kunskapstillgångar och immaterialrätt? Kursen heter Strategisk hantering av forskningsresultat och innehåller tre seminarier. Anmälan till höstterminens kursomgång är öppen!

Läs mer om kursen och anmäl dig.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01