Mentorprogrammet öppnar upp för idéutveckling

2023-05-01

Porträtt
För att förverkliga sin idé om att skapa en webbplattform för djurmodeller har Emmi Puuvuori
fått stöd från UU Innovations rådgivare samt en extern mentor genom deras mentorprogram.
Foto: Mikael Wallerstedt.

Hej Emmi Puuvuori, PhD i translationell medicin. Förutom att du nyligen disputerat vid institutionen för läkemedelskemi har du också deltagit i UU Innovations mentorprogram, som är öppet för ansökan igen.

Varför sökte du till mentorprogrammet?
– Jag såg information om programmet och blev verkligen glad att se att man kunde ansöka som doktorand. Under min forskarutbildning insåg jag att det var svårt att hitta information om olika djurmodeller och hur de korrelerar med mänskliga sjukdomar. Det gjorde att jag fick idén att skapa en sådan plattform. Att bli antagen till mentorprogrammet gav verkligen projektet en skjuts och gjorde det mer verkligt.

Du bestämde dig för att ta fram en webbplattform, kallad In Vivo Library, där protokoll för olika djurmodeller kommer att vara lättillgängliga genom en användarvänlig sökfunktion. Hur kommer plattformen att göra en positiv skillnad?
– Att hitta information om olika djurmodeller är ofta tidskrävande och svårt eftersom informationen är spridd i olika publikationer och böcker, eller helt enkelt bara existerar som muntlig kunskap. Det gör det svårt för prekliniska forskargrupper inom akademin och industrin att börja arbeta med nya och bättre modeller eller att hitta relevant information om redan existerande modeller. Plattformen är utformad för att enkelt ge tillgång till protokoll för olika djurmodeller, vilket gör det lättare för prekliniska forskargrupper att hitta tillförlitlig information.

Vad fick du för stöd av din mentor?
– Jag fick väldigt bra feedback och frågor från min mentor om saker jag kunde finslipa i mitt projekt. Det var mycket värdefullt att få ta del av perspektiv från någon med egna erfarenheter från att ha gjort något liknande.

Du har också fått kontinuerligt stöd från UU Innovations rådgivare. Hur har det fungerat?
– Mycket bra, tycker jag. De har hjälpt mig att förstå vad som hela tiden är nästa steg att ta, och har gett vägledning om hur man kan få feedback från potentiella användare. Med hjälp av finansiering från deras VFT-program kunde jag bygga en prototyp av webbplatsen, vilket gör det möjligt att presentera min idé för potentiella användare och samarbetspartners. Prototypen som utvecklats med stöd från UU Innovation är avgörande för att visa webbplatsens nyckelfunktioner.

Vad händer härnäst i ditt innovationsprojekt?
– Jag söker långsiktig finansiering för att etablera och driva plattformen och börjar också arbeta med att strukturera data. Jag vill också komma i kontakt med personer som vill testa plattformen.

Text: Frida Johnson


Vill du ha en mentor?

Nästa omgång av UU Innovations mentorprogram startar i september 2023. Ansökan är öppen till och med 15 maj, och forskare och doktorander från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet kan ansöka. Programmet riktar sig till dig som vill utveckla en idé eller ett forskningsresultat mot bredare användning, och som kan ha nytta av ett extra bollplank på vägen framåt.

Läs mer och ansök här senast 15 maj

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01