Studentprojektet som blev en startupidé

2023-04-24

Porträttbilder
Med sitt startup-projekt Merit diagnostics vill masterstudenterna Ivana Suchankova och
Chiara Dalla Santa skapa en unik diagnostikprodukt som kan rädda liv på patienter med sepsis.
Bild: Merit diagnostics.

Hej Ivana Suchankova och Chiara Dalla Santa! Ni är båda masterstudenter vid Uppsala universitet och tävlar med er startupidé i regionfinalen i Venture Cup i maj 2023.

Vad handlar er idé om?
Ivana:
Vi utvecklar en produkt som kan underlätta upptäckten av sepsis. För den som drabbas spelar varje minut roll. Vårt mål är att skapa en diagnostikprodukt som kan användas för en snabbare kvantitativ detektion av vissa biomarkörer i blodplasma vars koncentration ökar när sepsis utvecklas. Genom att upptäcka tidiga biomarkörer kan produkten bidra till en tidigare diagnos av sepsis och möjliggöra snar behandling, vilket skulle kunna förbättra patientresultaten.

Ivana Suchankova studerar till en master i infektionsbiologi och skriver just nu sitt examensarbete i Oxford, om biomarkörer för sepsis. Chiara Dalla Santa studerar masterprogrammet i bioinformatik och gör sitt examensarbete inom området medicinsk diagnostik och maskininlärning.

Er idé har en intressant bakgrundshistoria. Kan ni berätta om den?
Chiara:
Idén till vår produkt kommer från tävlingen SensUs 2022 där vi ingick i ett tvärvetenskapligt team som bestod av 15 masterstudenter från Uppsala universitet. SensUs är en årlig internationell studenttävling om hälsosensorer. Temat för 2022 var sepsis och studentteam över hela världen arbetade med att utveckla en biosensor, en produkt som skulle kunna upptäcka sepsis i tid.

Ivana: Det var verkligen en unik upplevelse att arbeta med ett studentlett, målorienterat projekt under tio månaders tid. Dessutom lyckades vi utveckla en teknik som fick pris i tävlingen!

Ganska direkt efter studenttävlingen beslutade ni er för att driva projektet vidare och skapa en avknoppning. Hur kom det sig?
Ivana:
Eftersom vår prototyp gjorde bra ifrån sig i SensUs-tävlingen tänkte vi ”Varför inte försöka skapa en verklig produkt av den?” även om mycket arbete återstår. Det finns trots allt ett stort behov av en snabbare rutin för att diagnostisera sepsis, som är ett livshotande tillstånd. På ett mer personligt plan är det här ett stort äventyr för mig. Vårt mål är tydligt, till skillnad från vägen dit. 

Chiara: Jag vill se min kunskap komma till användning, se hur den påverkar och hjälper människor till bättre hälsa.

Venture Cup Startup är en årlig tävling för aspirerande entreprenörer och ni är bland finalisterna i region öst. Vad händer nu?
Ivana:
Den 11 maj ska vi presentera vårt projekt för en jury bestående av investerare och få återkoppling från dem. Innan dess ska vi delta i veckovisa workshops om olika ämnen för att förbereda oss inför mötet med juryn. Vinnarna kommer att tillkännages vid ett festligt evenemang i Stockholm den 24 maj. Vi tävlar om prispengar och en plats i Sverigefinalen i oktober.

Vad hoppas ni att er medverkan ska leda till?
Chiara:
Jag tror att det viktigaste är att lära känna personer som är engagerade i Venture Cup, exempelvis investerare. Vi får presentera vår idé för rätt sorts personer och det är en fantastisk möjlighet för oss att väcka intresse för projektet.

Ivana: Det vi vill är ju att ta vår första prototyp ett steg längre. Det kommer att krävas en rad experiment och noggrann prövning för att utvärdera produktens genomförbarhet, och till det behövs finansiering.

Text: Sara Gredemark


Mer om SensUs och Venture Cup

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01