Ljus framtid för intraprenören

2023-04-17

Porträtt Katarina Blomkvist
Katarina Blomkvist är forskare inom företagsekonomi vid Uppsala universitet. År 2022 grundade hon
Daily Innovation 364 för att hjälpa företag och organisationer stärka förmågan till förnyelse.
Foto: Mikael Wallerstedt.

Intraprenörskap är en nyckelfråga för alla verksamheter, i både privat och offentlig sektor. Det menar Katarina Blomkvist som ägnat hela sitt forskarliv åt att studera hur befintliga företag kan förbättra sin innovationsförmåga och konkurrenskraft.

– De verksamheter vi jobbar med ser behov av ett omtag för att kunna möta nya utmaningar, och behöver utforma en innovationsidentitet. Det kan också vara snabbväxande bolag som vill säkerställa att den entreprenöriella kärnan blir kvar och inkluderar alla i verksamheten, berättar Katarina Blomkvist.

Hon är forskare vid företagsekonomiska institutionen och medgrundare av Daily Innovation 364 som har som affärsidé att hjälpa organisation och företag att identifiera, aktivera och stärka sin innovationsförmåga.

Förnyelse i existerande verksamheter

– Intraprenörskap handlar om nytänkande och förnyelse i existerande verksamheter. Det innefattar också mer än innovation då intraprenörskapet innehåller både ständig och radikal förnyelse och på så sätt tar in hela organisationen, menar Katarina Blomkvist.

Hon är noggrann med att betona att intraprenörskap inte är något nytt, men att det åter aktualiserats.

– Det har bara legat lite i dvala och har fått en nytändning när vi nu har de här stora skiftena i samhället, som grön omställning och digital transformation. Det gör att existerande affärsmodeller och sätt att bygga verksamheter inte längre fungerar. Då blir intraprenörskapet centralt. Att det startas nya företag är jätteviktigt, men startups kan inte på egen hand lösa dessa komplexa utmaningar.  

En ny kärnkompetens

Så hur kan man låsa upp innovationskraften i existerande verksamheter? Med den metod som Katarina Blomkvist varit med och tagit fram kan man på 15 minuter mäta olika parametrar och identifiera innovationskraft i en verksamhet samt hur den kan aktiveras och förbättras. Enligt Katarina Blomkvist handlar dessa parametrar om alltifrån medarbetarnas vilja och motivation till förekomsten av intraprenörer och organisationens struktur, kultur och rutiner.

– Innovation anses ofta bli upp till engagemanget hos ledning och medarbetare, men det behövs mer för att få det att flyga. Som forskare är jag van att titta på specifika faktorer i en organisationskontext som hjälper till.

Det Katarina Blomkvist också ofta sett i forskningen är att intraprenörerna är få, alldeles för få för att maximera innovationskraften.

Kan alla bli intraprenörer?

– Ja, alla kan och ska vara intraprenörer, men en del ska fokusera på verksamhetsförbättringar medan andra jobbar med att ta fram nya koncept och lösningar. Alla behöver tänka på vad som kan bli bättre i det som de jobbar med, det är en ny kompetens som medarbetare behöver ha.

För att forskningsbaserad kunskap ska omsättas i praktiken behöver den anpassas till en form som kan användas och förstås av målgruppen, menar Katarina Blomkvist. Foto: Daily Innovation 364.

Mentorprogram blev startskott för idéutveckling

För Katarina Blomkvist var det långt ifrån självklart hur hon skulle omvandla sin kunskap om hur verksamheter lyckas förnya sig till en konkret produkt som människor kan prata om, samlas kring och använda, och som kan göra skillnad. UU Innovations mentorprogram blev en ögonöppnare och inspirationskälla.

– Det var så häftigt att höra vad de andra deltagarna såg för möjligheter med sin forskning, de pratade om sina idéer och ambitioner att ta fram nya lösningar. Där och då fick jag verkligen upp ögonen för hur forskning genom viss anpassning kan bli viktiga innovationer som bidrar till ett bättre samhälle.

Att realisera den potentiella nyttan

Katarina Blomkvist menar att forskare inom det samhällsvetenskapliga området kan vara ”game changers” när det gäller att hitta nya hållbara lösningar för hur morgondagens samhälle ska byggas. Forskningen behöver dock paketeras annorlunda än exempelvis publikationer för att den ska bli applicerbar och skapa nytta utanför akademin, och här kan man behöva hjälp av andra.

Katarina Blomkvist gick UU Innovations mentorprogram 2018 och har fortfarande kontakt med sin tidigare mentor Joakim Ingers.

– Min resa från forskningsresultat till en fungerande lösning har tagit tid och det är många som bidragit längs vägen, en sådan person är Joakim Ingers som öppnade upp sitt nätverk, säger hon.

Och resan är långt ifrån slut. Katarina Blomkvist och hennes team ser stora utvecklingsmöjligheter för produkten.

– Dels handlar det om att fortsätta uppdatera och validera den med kvalitativ forskning inom fältet, dels om att på sikt bygga ut den med fler digitala funktioner för att hjälpa verksamheter att aktivera innovationskraften och systematiskt följa upp och utveckla den.

Text: Sara Gredemark


Mer läsning

Daily Innovation 364 (online)

UU Innovations mentorprogram för forskare

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01