Mentorskap ger nya perspektiv

2023-04-11

Emek Abali, universitetslektor i hållfasthetslära vid institutionen för materialvetenskap,
fick en mentor via UU Innovation.

Med sin innovativa 3d-skrivare för metall vill Emek Abali bidra till mer hållbar produktion. UU Innovations mentorprogram gav honom extra skjuts på vägen från idé till kommersialisering.

Emek Abali, forskare i hållfasthetslära, har utvecklat en 3d-skrivare för metall som han nu satsar på att kommersialisera.

– De tillverkningsmetoder som används i dag är mer än 100 år gamla. De fungerar alldeles utmärkt, men eftersom de till största delen är subtraktiva ger de upphov till mycket avfall. Additiv tillverkning, som vi arbetar med, producerar i stället lager för lager, vilket minskar avfallet avsevärt, förklarar Emek Abali.

Om man vill använda additiv tillverkning för att tillverka något i metall är de 3d-skrivare som finns tillgängliga i dag dock mycket dyra. Med Emek Abalis uppfinning kan produktionen bli mer kostnadseffektiv.

– Jag vill verkligen se till att min innovation kommer till användning i samhället, men jag visste inte mycket om hur man bygger och utvecklar ett företag eller kommersialiserar och skalar upp en idé. Jag vet hur man forskar, men för resten behövde jag hjälp, säger Emek Abali som därför kontaktade UU Innovation.

Resan mot kommersialisering

Med UU Innovations hjälp kunde Emek Abali börja lägga upp en plan för att ta sin uppfinning till marknaden, och här fick han stöd av både affärsrådgivare och specialister inom immaterialrätt. Han fick dessutom rådet att söka till deras mentorprogram för att få kontakt med någon utanför den akademiska världen som har gjort en liknande resa.

I UU Innovations mentorprogram matchas forskare med erfarna mentorer från näringsliv och samhälle. Mentorernas roll är att bidra med nya perspektiv, kunskaper och kontakter som gör att forskaren kommer snabbare framåt i utvecklingen av sin idé.

Rätt matchning

Emek Abali parades ihop med Mamoun Taher, som själv är forskare vid institutionen för kemi – Ångström men även grundare och vd för Graphmatech, ett företag inom materialteknik som utvecklar och säljer grafenbaserade lösningar.

Som mentor delade Mamoun Taher med sig av
erfarenheter av att starta och driva ett
forskningsbaserat företag.
Foto: Mikael Wallerstedt.

– I början av min entreprenörsresa hade jag ingen mentor, så jag ville ge den möjligheten till andra och dela med mig av mina erfarenheter. När UU Innovation frågade om jag ville vara mentor för Emek så tittade jag på hans teknik och drivkrafter och insåg att jag kunde hjälpa till. Jag förstår hans teknik och det värde den kommer att ge samhället, och jag ville finnas där för honom under hans resa.

Under programmets gång kom Emek Abali och Mamoun Taher överens om att träffas minst sex gånger, och de träffades på olika sätt,  IRL och via Zoom, både formellt och informellt, men mötena var alltid strukturerade och hade en agenda.

– Vid ett möte tittade vi exempelvis på mitt pitch deck, och vid ett annat tillfälle diskuterade vi strategier för immateriella rättigheter eller teamets sammansättning, förklarar Emek Abali.

Ärlighet betyder allt

– Jag uppskattade verkligen att ha en ärlig mentor som Mamoun, som inte bara delade med sig av sina framgångshistorier utan också av sina utmaningar och motgångar. Det får en att inse att även framgångsrika människor kämpar. Att ha en mentor fick mig att känna att jag inte är ensam om det här, att andra har gått igenom liknande utmaningar, säger Emek Abali.

Att vara mentor är också givande, och Mamoun Taher berättar att samarbetet var stimulerande även för honom.

– Det är verkligen en dubbelriktad process, och varje diskussion gav mig inspiration och nya idéer. Jag lärde mig något vid varje möte och jag gillade verkligen hur våra olika perspektiv gav mig ny energi, förklarar han.

Emek Abali och Mamoun Taher menar att mentorprogrammet erbjuder ett bra extrastöd för forskare som vill utveckla innovationer från sina forskningsresultat, och båda betonar vikten av att ha rätt fokus och att nätverksbyggande är en viktig del av processen.

– Min egen resa har fått mig att inse att affärskontakter är guld värda, och genom att hjälpa Emek att bygga upp ett sådant nätverk tror jag att jag har hjälpt honom mycket, avslutar Mamoun Taher.

Text: Frida Henningson Johnson


Vill du ha en mentor?

Nästa omgång av UU Innovations mentorprogram startar i september 2023. Ansökan är öppen till och med 15 maj och forskare och doktorander från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet kan ansöka. Programmet riktar sig till dig som har en idé eller forskningsresultat som du vill utveckla mot bredare användning och som vill få ett extra bollplank på vägen framåt. 

Läs mer och ansök

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01