Projekt för bättre stöd för innovationer inom hälso- och sjukvård

2023-03-27

Porträtt
Vid Uppsala universitet tar många nya lösningar för hälso- och sjukvården form. Projektet Siish ska
korta tiden till praktiskt införande. Foto: Mikael Wallerstedt.

Hallå där Hillevi Englund, rådgivare vid UU Innovation som är involverad i ett projekt med syftet att förkorta tiden det tar för nya innovativa lösningar att implementeras i svensk hälso- och sjukvård.

Projektet heter Siish, vad kan du berätta om det?
– Det är ett nationellt projekt som samlar aktörer från sju regioner mellan Umeå och Lund. Aktörerna är representanter för det innovationsstöd som ges längs värdekedjan från idé till färdig lösning, och det unika är att akademin, näringslivet och sjukvården samarbetar för att nå målet. Tillsammans ska vi identifiera och utveckla sätt att förkorta tiden det tar för nya innovativa lösningar att implementeras i hälso- och sjukvården. Siish kommer att vidareutveckla och harmonisera arbetssätt och processer över hela Sverige, baserat på best practice.

Varför är det viktigt?
– Vården står inför stora utmaningar och det finns ett behov av nya lösningar för att kunna möta dessa. Samtidigt finns det många redan färdiga lösningar med potential att hjälpa både vården och patienter, men som har svårt att nå en storskalig implementering i sjukvården. Det är just implementeringen som vi ska jobba med i det här projektet.

Projektet har föregåtts av en kartläggning av faktorer som underlättar respektive försvårar effektiv implementering. Kan du ge exempel på vad de handlar om?
– Baserat på kartläggningen identifierade vi sex övergripande behovsområden för snabbare implementering, och som vi nu i projektet ska jobba med. Ett exempel är att skapa effektiva kontaktvägar för samverkan mellan vården, näringsliv och forskning.​ Ett annat är en ökad kunskap om de regelverk som styr användning av nya lösningar inom hälso- och sjukvården.

Vid Uppsala universitet tar många innovativa idéer för hälso- och sjukvården form. Hur kommer forskare att kunna dra nytta av projektet?
– Siish är ett systemutvecklande projekt, vilket innebär  att fokus ligger på att förbättra innovationsstödsystemet. Målet är att vi som jobbar i det kan ge ännu bättre stöd till innovatörer som vill utveckla framtidens lösningar för hälso- och sjukvården. Om ett drygt år kommer vi att testköra nya arbetssätt, och då hoppas jag att det blir med lösningar utvecklade av forskare vid Uppsala universitet.

Vad händer härnäst?
– Vi har precis haft gemensam kickoff för projektet. Närmast ligger nu att förbereda för de systematiska genomlysningar som ska göras i de sju systemen. Där ska vi titta djupare på vad vi i Uppsala gör bra inom de sex identifierade behovsområdena, och var vi har möjlighet att förbättra oss.


Fakta

  • Siish: Snabbare Implementering av Innovation i Svensk Hälso- och sjukvård.
  • Finansiär: Swelife, ett av Vinnovas strategiska innovationsprojekt.
  • Medverkande ekosystem: Skåne, Västra Götalandsregionen, Östergötland, Örebro, Stockholm, Uppsala, Västerbotten.
  • Projektpartners: företagsinkubatorer, universitetens innovationskontor och regionernas innovationsstöd. Från Uppsala deltar UIC, UU Innovation och Region Uppsala innovation.

Webbplats för Siish-projektet

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01