UU Innovation nylanserar poänggivande kurs

2023-03-22

Porträtt
Oavsett forskningsområde är det viktigt att ha kunskap om sina kunskapstillgångar och hur man
bäst hanterar dem. Det får du i UU Innovations nya kurs ”Strategisk hantering av forskningsresultat”
som är öppen för anmälan. Foto: Mikael Wallerstedt.

Hallå där Nhils Forslund, rådgivare på UU Innovation och ansvarig för kursen ”Strategisk hantering av forskningsresultat” som startar i maj 2023 och nu är öppen för anmälan.

Kursen vänder sig till doktorander och forskare inom alla ämnesområden, vad handlar den om?
– Fokus ligger på kunskapstillgångar som skapas genom forskning i form av till exempel uppfinningar, kunskap, mjukvara, arbetssätt och olika typer av metoder. Rätt hanterade kan dessa tillgångar bli mycket värdefulla och skapa nytta utöver akademiska publikationer. Kursen handlar om hur man på ett mer systematiskt sätt kan identifiera, kontrollera och nyttiggöra det man skapar.

Tidigare gav UU Innovation en poänggivande kurs om immaterialrätt i forskning, hur är den här kursen annorlunda?
– Vi har valt att kalla kursen ”Strategisk hantering av forskningsresultat” eftersom detta är en förutsättning för framgångsrikt nyttiggörande. Här spelar immaterialrättsligt skydd ofta en nyckelroll eftersom det handlar om att ta kontroll över hur resultaten kan användas. Så kunskap om immaterialrätt har sin givna plats även i denna kurs men vi tar ett ännu bredare grepp och sätter in immaterialrätten i ett större sammanhang. Dessutom kan deltagarna välja att fördjupa sig i den skyddsform som är mest relevant för just det område som dom forskar inom. Den flexibiliteten fanns inte tidigare.

Vad är bakgrunden till dessa förändringar?
– Den uppdatering vi gjort baseras både på erfarenheter från den tidigare kursen och från den rådgivning till doktorander och forskare som vi jobbar med dagligdags. Vi har helt enkelt sett att det finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring nyttiggörande av forskningsresultat och förtydliga att allt börjar med att skaffa sig kunskap om sina kunskapstillgångar.

Om jag gått kursen tidigare, bör jag gå den här också?
– Det går inte att säga på rak arm, så det bästa är att ta kontakt med oss på UU Innovation så kan vi ge råd utifrån vilka frågeställningar man har och vad det är man primärt vill lära sig.

Vad hoppas du att nylanseringen ska leda till?
– Med den bredare och mer flexibla approachen hoppas vi på deltagare från alla vetenskapsområden. Kursen passar alla som är intresserade av att få bättre koll på potentialen i sin forskning och hur denna kan tas tillvara. Det är kunskap som stärker möjligheterna att skapa ytterligare värde av forskningsresultat, men som till exempel också kan bidra till att vässa forskningsansökningar. Med andra ord passar kursen lika bra för den som har färdiga resultat som för den som står i begrepp att planera ett forskningsprojekt och hur de framtida resultaten ska tas tillvara.


Anmälan är öppen

Kursen ”Strategisk hantering av forskningsresultat” är öppen för anmälan. Kursen startar i maj och består av tre obligatoriska seminarier. För doktorander motsvarar kursen 3 hp i forskarutbildningen. Övriga deltagare som fullgör kursen får ett kursintyg. Sista dag för anmälan är 26 april 2023.

Läs mer och anmäl dig till kursen

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01