Stöd gav ökat självförtroende för nyttiggörande

2023-03-01

Porträttbild på Marcus Wanselius i labbmiljö.
För att nå ut till en bredare målgrupp med sina forskningsresultat har Marcus Wanselius tagit
hjälp av UU Innovation. Foto: Mikael Wallerstedt.

Marcus Wanselius började sitt doktorandprojekt utan andra mål än en färdig avhandling, men med lovande resultat i handen insåg han att det kunde bli något mer. Nu arbetar han med att paketera sin metod för att sälja till läkemedelsindustrin.

Marcus Wanselius är doktorand vid institutionen för läkemedelskemi, med en tjänst som är finansierad av SweDeliver-projektet. SweDeliver är ett världsledande forsknings- och kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel, byggt på tvärvetenskapligt samarbete mellan akademi och industri.

– Idén till mitt projekt kommer från industrin, där det finns ett behov av att förstå vad som händer i underhuden vid injektion av biologiska läkemedel, berättar Marcus Wanselius.

Under sitt doktorandprojekt, som nu är i slutfasen, har Marcus Wanselius jobbat med denna frågeställning, och tagit fram en metod som kan mäta hur läkemedel interagerar med polymerer i kroppen.

– Jag har fokuserat på polymererna hyaluronsyra och kondroitinsulfat som är vanliga i underhuden. Hur läkemedel transporteras och tas upp beror till mångt och mycket på sättet de binder till dessa polymerer.

Användbar metod

Från början tänkte inte Marcus Wanselius på att detta skulle bli något mer än vetenskapliga publikationer till sin avhandling, men i takt med att metoden utvecklades insåg han att den är väldigt bra, och användbar.

– När jag och min handledare fick återkoppling från SweDeliver-nätverket att det här är en metod som vi borde kommersialisera tänkte vi att det kan vara värt att testa, så att våra resultat når ut till en bredare målgrupp än bara andra akademiker inom samma fält, berättar Marcus Wanselius.

För att få hjälp med att nyttiggöra resultaten vände sig Marcus Wanselius till UU Innovation.

– Det har varit otroligt värdefullt att få hjälp med att undersöka marknaden för vår metod, och att utreda möjligheterna att patentera våra uppfinningar. Dessutom har vi via UU Innovation fått tillgång till ett stort nätverk, bland annat via mentorprogrammet. Vi blev även uppmanade att söka till Uppsala Innovation Centres startup-program, som även det gav oss många nya insikter och nya kontakter.

En välkommen knuff

Marcus berättar hur hjälpen från innovationsstödsystemet gav honom den knuff i ryggen han behövde för att ta steget att utveckla sin idé i kommersiell riktning.

– Jag drivs av att nå ut, utanför akademin, med mina resultat, så att de ska komma samhället till nytta, vilket ofta är svårt om man nöjer sig med att publicera i en vetenskaplig tidskrift. Genom att också paketera det som en produkt är det lättare att nå ut, och jag är mycket tacksam över det stöd jag fått för att göra den processen möjlig.

För att driva innovationsprojektet framåt behövs verifiering från potentiella kunder – är detta en lösning som är attraktiv?

– Genom marknadsundersökningen som vi gjorde med stöd från UU Innovation kunde vi identifiera potentiella kunder, och nästa steg är att jobba tillsammans med någon eller några av dessa företag för att se om vi kan leverera det som de efterfrågar.

– Jag har lärt mig mycket under den här resan, hur man ska tänka vid en kommersialisering, hur man går tillväga för att starta ett företag, vilka potentiella kunder som finns och vad de vill ha, och nu tror och hoppas jag att vi tillsammans har gett metoden goda chanser att nå ut och göra nytta.

Text: Frida Henningson Johnson


Stöd från UU Innovation

Marcus Wanselius har använt sig av de tjänster som UU Innovation erbjuder kostnadsfritt till studenter, forskare och medarbetare vid Uppsala universitet. Han har fått affärsutvecklingscoaching, stöd från rådgivare inom immaterialrätt och finansiering för marknadsanalys och patentansökan. Han har också deltagit i UU Innovations mentorprogram där han matchades med en mentor som är medgrundare av ett läkemedelsbolag och har gedigen erfarenhet av forskning inom industrin.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01