Startups från Uppsala universitet på inspirationsresa till USA

2023-01-31

I februari deltar tre startup-projekt från Uppsala universitet i ett inspirations- och
internationaliseringsprogram i Boulder, USA inom ramen för samarbetsprojektet Sireus.
Foto: Mikael Wallerstedt.

Hallå där Frida Henningsson Johnson, affärsrådgivare vid UU Innovation, som i februari tar tre avknoppningsbolag från Uppsala universitet till innovationshubben Boulder i USA.

Resan är ett initiativ inom ramen för Sireus som är ett samarbetsprojekt mellan Swedish American Chambers of Commerce (SACC-USA) och 13 svenska universitet. Vad är syftet?
− Resan är ett fördjupningsprogram för forskningsbaserade startups för att ge möjlighet till tidig kontakt med den amerikanska marknaden. Förhoppningen är att öka utvecklingstakten i kommersialiseringsprojekt från Sverige som har ambitionen att bygga bolag som kan växa internationellt. Inom Sireus-projektet deltar ett antal svenska lärosäten. Till Boulder kommer avknoppningsföretag från fyra universitet att åka för att utöka sitt nätverk och bättre förstå hur man kommunicerar sitt värdeerbjudande i USA.

Vilka avknoppningsföretag från Uppsala universitet kommer att delta?
− Från Uppsala åker bolagen Enphasys, Mind Intelligence Lab och Virubustor. De är verksamma inom olika branscher men samtliga är så kallade deep tech-företag som utvecklar produkter och tjänster som bygger på avancerad teknik med potential att lösa viktiga samhällsproblem. Ambitionen är att skräddarsy programmet för respektive bolag och de utmaningar som den här typen av företag möter.

Varför Boulder?
− Boulder ligger strax norr om Denver i USA och är ett blomstrande ekosystem med startups, högteknologiska företag, statliga forskningslabb, akademisk forskning och mycket riskkapital. Venture Parters vid University of Colorado Boulder, som är våra värdar under resan, är en av de högst rankade kommersialiseringsaktörerna i USA. Här händer det helt enkelt mycket spännande och vi tror att våra bolag har mycket att lära sig och kan få mycket inspiration under resan.

Vad ingår i programmet?
− I programmet ingår workshops och seminarier med representanter från Colorados tech-ekosystem, rundabordsdiskussioner med lokala investerare och entreprenörer, samt nätverkstillfällen och studiebesök vid framgångsrika företag i regionen. Företagen från Sverige har också möjlighet att träffa bolag från Boulder och Denver som står högst på deras respektive önskelista.

Hur går förberedelserna för resan?
− Det har verkligen varit snabba puckar! Vi hörde av oss till forskarna bakom de utvalda företagen i december och intresset fanns där. Programmet kommer att finslipas fram till avresedagen för att se till att alla deltagare får ut så mycket som möjligt av denna inspirations- och internationaliseringsresa, och här har vi ovärderlig hjälp från vår värd på plats.


Tre avknoppningsbolag från Uppsala universitet deltar på resan till Boulder:

Enphasys har tagit fram en ny teknik som mycket exakt kan förutsäga hur orala läkemedelsformuleringar kommer tas upp av kroppen och ge verkan, och erbjuder därför en möjlighet att ersätta djurförsök och spara värdefull tid vid läkemedelsutveckling.

Mind Intelligence Lab kombinerar datavetenskap och beteendepsykologi till kraftfulla analysverktyg som utifrån digital kommunikation kan förutspå olika beteenden och identifiera risker för till exempel våldshandlingar, självmord och toxiskt språk.

Virubustor har utvecklat en teknik för luftrening i fordon som använder fordonets förbränningsmotor som värmekälla för att sterilisera luften. På så sätt kan luften rensas från aerosoler som kan innehålla smittämnen, till exempel coronavirus.


Fakta: Sireus

Sireus är ett treårigt (2022-2025) samarbetsprojekt mellan The Swedish American Chambers of Commerce (SACC-USA) och 13 svenska universitet som fokuserar på att stärka kunskapsutbyte inom innovation, vetenskap och entreprenörskap samt talangmobilitet för studenter och forskare mellan Sverige och USA.

Sireus online

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01