Få synlighet för din forskning

2023-01-11

Porträttbilder på åtta forskare, fem kvinnor och tre män, som företräder de projekt från Uppsala universitet som valdes ut till IVA:s 100-lista 2022.
Åtta forskningsprojekt från Uppsala universitet kom in på IVAs 100-lista 2022.
Foto: David Naylor, Mikael Wallerstedt och Ingrid Ajaxon.

Nu har ansökan till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista 2023 öppnat. En plats på listan kan ge ditt forskningsprojekt ökad synlighet, kontaktytor mot näringsliv och samhälle samt främja nyttiggörande av resultaten. Ansök senast 28 februari 2023.

För femte året i rad söker IVA forskningsprojekt med stor potential att skapa samhällsnytta till sin 100-lista. Listan är precis som tidigare år öppen för ansökan för forskare och forskarteam som söker kontakt med näringsliv och samhällsaktörer för samverkan kring fortsatt utveckling, tillämpning och nyttiggörande av sin forskning.

I särskilt fokus för IVAs 100-lista 2023 är forskningsprojekt som berör klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknik, cybersäkerhet och krisberedskap.

Syftet med 100-listan är att lyfta fram aktuella forskningsprojekt, inom de tekniska och ekonomiska vetenskaperna, vid svenska lärosäten och öka deras möjlighet att komma till faktisk nytta.


Ansök till IVAs 100-lista 2023

Läs mer och ansök på IVAs hemsida.

Ansökan är öppen till och med den 28 februari 2023.


Få hjälp med din ansökan!

Om du har frågor eller behöver hjälp med din ansökan, kontakta Nhils Forslund på UU Innovation.

Mejla Nhils Forslund.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01