Flera innovationsbolag från Uppsala universitet på prestigelista

2022-11-17

"Vi är stolta över att bli utvalda till ett av årets 33 mest innovativa och lovande företag i Sverige",
säger Dragos Dancila, forskare vid Ångströmlaboratoriet och medgrundare av Percy Roc.

Varje år presenterar Ny Teknik en lista över 33 unga tech-företag i Sverige som bedöms ha framtiden för sig, och varje år brukar innovationskraften vid Uppsala universitet avspeglas i listan. På årets 33-lista finns sex innovationsbolag med koppling till forskning och utbildning vid universitetet.

33-listan har funnits i 15 år och listar Sveriges mest innovativa och lovande teknikbaserade startups. Universitetsstäderna brukar utmärka sig och årets lista är inget undantag när det gäller förmågan att skapa företag med egna tekniska innovationer med internationell potential.

”Vi är ganska säkra på att det här är en av de absolut bästa årgångarna av 33-listan med flera bolag som har möjlighet att helt förändra sin bransch”, skriver tidningen Ny Teknik som står bakom listan.

På årets lista finns sex innovationsbolag med koppling till Uppsala universitet. Ett av dem är Percy Roc som tar plats på listan för första gången.

Banbrytande teknik inom industriell mikrovågsuppvärmning

– Vi är väldigt stolta och glada över att bli utvalda till ett av årets 33 mest innovativa och lovande företag i Sverige. Samhället har stora klimatutmaningar och ökade energikostnader och här kan vi göra skillnad. Utnämningen kommer dessutom lägligt för att uppmärksamma våra senaste framgångar och stödja vår pågående kapitalanskaffning, berättar Dragos Dancila, vd och medgrundare av Percy Roc.

Kristiaan Pelckmans är medgrundare av Percy Roc.

Företaget har utvecklat en teknik som avsevärt minskar energianvändningen i kritiska industriella processer. För till exempel tillverkning av kolfiber- och glasfiberkompositer kan energiåtgången, enligt företaget, minska till en tiondel jämfört med konventionella metoder. Tekniken kombinerar högeffektiva mikrovågor med en avancerad ML/AI-plattform och härrör från Dragos Dancilas respektive Kristiaan Pelckmans forskning vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet.

– Fördelarna är många med att använda mikrovågor för att tillföra värme i tillverkningen av bland annat kol- och glasfiberkomposit. Förutom en stor energieffektivisering innebär det bättre kvalitet och högre produktivitet jämfört med dagens metoder, menar Dragos Dancila.

Teknik som upptäcker tidiga tecken på blodförgiftning

Inger Persson är forskare i statistik och
medgrundare av AlgoDx

Förutom Percy Roc är företagen AlgoDx och AirForestry nya på årets 33-lista.

AlgoDx har utvecklat en algoritm som kan förutspå när en inlagd patient riskerar att drabbas av sepsis, det som i folkmun kallas blodförgiftning. Den CE-märkta tekniken ger löpande en prognos på om patienten riskerar att drabbas inom de närmaste tre timmarna. Tekniken håller på att implementeras på fyra amerikanska sjukhus. Inger Persson, forskare vid statistiska institutionen är medgrundare av bolaget.

Airforestry har utvecklat drönare för att ersätta tunga skogsmaskiner som kan gå hårt åt omgivningen. De autonoma flygfarkosterna gallrar träd, kvistar och kapar stammen, och flyger med träddelarna till en virkestransport. Mauritz Andersson, forskare vid institutionen för elektroteknik är en av bolagets grundare. 

Genomskinliga solceller och framtidens batterier

Avknoppningsföretagen som för andra året valts ut till listan är Peafowl Plasmonics och Indicio Technologies.

Peafowl Plasmonics utvecklar genomskinliga solceller som kan förse uppkopplade saker med ström. Solcellerna genererar elektricitet genom vibrerande nanopartiklar. Företaget har genomfört flera pilotprojekt och en reaktor för tillverkning av nanopartiklar har satts i drift. En av grundarna är Jacinto Sá, professor vid institutionen för kemi-Ångström.

Genomskinlig solcell
Peafowl Plasmonics har som mål att lansera världens första direkta plasmoniska solcell.
Foto: Peafowl Plasmonics.

Indicio Technologies gör avancerade statistiska modeller tillgängliga för prognoser av till exempel försäljningsvolymer, råvarupriser och valutakurser. En idé som fått stort genomslag och idag finns bland andra Toyota bland kunderna. Bolagets grundare är två alumner från Uppsala universitet.

Altris, ett avknoppningsbolag från forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, finns med på listan för tredje året i rad. Bolaget har utvecklat katodmaterial för och design av natriumjonbatterier som skulle kunna utmana dagens litiumjonbatterier. Efter att ha tagit in 100 miljoner kronor i riskkapital under 2022 är bolaget redo att avsevärt utöka produktionen och tar sikte på katodmaterial motsvarande batterier om 1 GWh batterier per år.

Text: Sara Gredemark


Fakta: 33-listan

  • Ny Teknik presenterar varje år 33-listan med Sveriges mest innovativa och lovande unga teknikföretag.
  • Företagen på 33-listan är max sju år, inte noterade på någon handelsplats och har en egenutvecklad teknisk innovation med global potential som kan bidra till FN:s hållbarhetsmål.
  • Ett företag kan vara med på listan i max 3 år.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01