Nya attraktiva innovationsprojekt utsedda

2022-10-25

Teamet bakom Virubustor är en av de nya mottagarna av UU Innovations utmärkelse Attraktivt
innovationsprojekt. Foto: Mark Harris.

Från en app som kan underlätta vårdvardagen för läkare till en ny teknik för att rena luft i fordon. UU Innovation har utsett fyra nya attraktiva innovationsprojekt som forskare och studenter vid Uppsala universitet står bakom.

Med utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt uppmärksammar UU Innovation innovativa projekt och nystartade företag som gjort viktiga framsteg på vägen från idé till innovation. Det kan till exempel handla om en investering eller försäljning, i samtliga fall en extern bekräftelse av potentialen i de nyskapande lösningar som projekten utvecklar eller lägger grunden för.

Projekt som tilldelas utmärkelsen har fått stöd av UU Innovation i tidig fas och hyllas med diplom och blommor. Detta är de fyra projekt som nu senast premierats:

RoundBit
Dendrit är ett digitalt arbetsverktyg som utvecklats för att ersätta läkarnas papperslappar som idag används för att organisera arbetsuppgifter i vården. Målet är att underlätta vårdvardagen genom en lösning som möjliggör samarbete kring journalanteckningar, översikt över arbetsflöden och verksamhetsanpassade checklistor. Dendrit kommersialiseras genom företaget Roundbit som grundats av bland andra Fredrik Junerfält, tidigare läkarstudent vid Uppsala universitet, och som under 2022 lyckats med sin första försäljning.

Läs mer: De vill utveckla vården inifrån

Virubustor
Forskarkollegorna Marvin Seibert och Kerstin Mühlig vid institutionen för cell- och molekylärbiologi har utvecklat en ny lösning för luftrening som kan implementeras snabbt och till en låg kostnad i många typer av fordon. Tekniken använder fordonets förbränningsmotor som värmekälla för att sterilisera luften och rensa den från aerosoler som kan innehålla smittämnen, till exempel coronavirus. För att kommersialisera tekniken har forskarna byggt ett team och startat bolaget Virubustor. UU Invest AB har gått in med projektstöd tillsammans med två andra investerare.

Läs mer: Renare luft i bussen kan snart bli verklighet

Hjärnes Testamente
Nils-Otto Ahnfelt, disputerad apotekare och gästforskare på institutionen för farmaceutisk biovetenskap, och Hjalmar Fors, docent i idé- och lärdomshistoria, har återskapat den 300 år gamla medicinen Hjärnes Testamente i form av en bitter snaps. Den ursprungliga versionen skapades av den svenske vetenskapsmannen Urban Hjärne och var mycket populär under 1700-talet då den ansågs vara något av en universalmedicin. Forskarnas moderna smakrekonstruktion, som lanserats hos Systembolaget 2022, är resultatet av ett kommersiellt sidoprojekt till ett forskningsprojekt med fokus på rekonstruktion av tidigmodern farmaci. 

Läs mer: Populär 1700-talsmedicin i ny form

Mind Intelligence Lab
Företaget Mind Intelligence Lab utvecklar tekniker som gör det möjligt att predicera olika beteenden – framför allt oönskade beteenden. Det kan handla om att identifiera risk för våldshandlingar, självmord och toxiskt språk. Gemensamt för alla verktyg, oavsett tillämpningsområde, är att de utgår från skriftlig, digital kommunikation och att resultaten från analyserna kan användas som stöd för bedömningar och beslut. Teknikerna förenar maskininlärning, språkliga marköranalyser, beteendepsykologi och statistik, och avspeglar den breda kompetenspalett som finns i det tvärvetenskapliga forskarteam som står bakom utvecklingen - Nazar Akrami, institutionen för psykologi, Lisa Kaati och Amendra Shrestha, institutionen för informationsteknologi. UU Invest AB har investerat i företaget som teamet grundat för att ta verktygen till marknaden.  

Läs mer: AI-verktyget som förutspår våldsdåd


Fler attraktiva innovationsprojekt

Är du nyfiken på vilka projekt som tidigare fått utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt?

Här finns en lista med mer eller mindre samtliga Attraktiva innovationsprojekt 
 

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01