Ansök om en plats i UU Innovations mentorprogram

2022-10-20

Bredda ditt nätverk, utveckla din idé och dina kunskaper om nyttiggörande genom
UU Innovations mentorprogram. Det är dags att ansöka till vårterminen 2023.
Foto: Mikael Wallerstedt.

Nu kan du söka till UU Innovations mentorprogram och få nya kunskaper och nätverk som kan ta din idé till nästa nivå. Ansök senast 15 november 2022 för chansen att få en mentor till vårterminen 2023.

UU Innovations mentorprogram riktar sig till forskare och doktorander på Uppsala universitet som vill utveckla en idé eller ett forskningsresultat mot bredare användning. Varje deltagare matchas med en handplockad mentor som är verksam utanför akademin. Mentorn delar med sig av sin kunskap och sina kontakter och blir ett extra bollplank i utvecklingen av din idé.

Målet är att deltagarna ska få nya perspektiv, kunskaper och ett bredare nätverk som sammantaget gör att de kommer snabbare framåt med sina nyttiggörandeprojekt. Det övergripande syftet är att mer kunskap och resultat från forskningen ska komma till användning och skapa nytta för fler människor.

För alla vetenskapsområden

UU Innovations mentorprogram är för tredjeårsdoktorander till professorer, inom alla vetenskapsområden. Programmet passar både dig som vill komma igång med att utveckla en idé från forskningen till en praktisk tillämpning och dig som kommit en bit på vägen med ditt nyttiggörandeprojekt.

Möts sex gånger från februari till november

Nästa programomgång startar i februari 2023 och avslutas i november. Under denna period träffar du din mentor vid minst sex tillfällen enligt en plan som ni själva kommer överens om. Parallellt får du coachning och stöd av UU Innovations rådgivare, exempelvis inom finansiering och immaterialrätt – ett stöd som löper på även efter mentorprogrammets avslut.


Vill du ha en mentor?

Ansökan till UU Innovations mentorprogram våren 2023 är öppen till och med 15 november 2022.

Länk till ansökan

Läs mer om UU Innovations mentorprogram

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01