UU Innovation förstärker teamet

2022-09-15

Mathias Blob är teologen från Lund som blev investerare i innovationskraft i Uppsala. Nu kliver han
in i rollen som affärsrådgivare på UU Innovation. Foto Mikael Wallerstedt.

Hallå där Mathias Blob! Du är ny affärsrådgivare på UU Innovation från 1 september 2022.

Vad är det du ska arbeta med?
– Det handlar om att hjälpa studenter, forskare och övrig personal att gå från idé eller ett resultat av forskningen till en användbar och hållbar lösning på ett reellt behov, till exempel i form av en ny produkt, tjänst eller metod. Jag kommer att ha ett särskilt fokus på att stötta innovationsutveckling från humaniora och samhällsvetenskap.

Vad gör dig som klippt och skuren för rollen, tror du?
– Relevanta erfarenheter och nätverk är givetvis en faktor men jag tror att min främsta tillgång är min förmåga att se möjligheter i möten med idéer och bärare av dessa. Förutom ett stort intresse för att paketera idéer så har jag ganska lätt för det – att lägga pusslet som gör att en idé går från en tanke till något som löser ett verkligt problem för någon annan.

Vad kan du berätta om din bakgrund och dina tidigare uppdrag?
– Jag har i mitt yrkesliv rört mig i flera olika sektorer och områden och dragningen till gränslandet mellan universitet och det omgivande samhället har alltid funnits där. De senaste fem åren har jag varit verksam som rådgivare, konsult och investerare i just detta spännande landskap. Jag har haft förmånen att jobba med flera nya avknoppningsföretag från Uppsala universitet, både via eget bolag och via investeringsbolaget Karolina Ventures som jag är medgrundare till.

– Men jag är också bekant med akademin från insidan på flera sätt. Under fyra år i början av 2000-talet var jag forskningsassistent vid Köpenhamns universitet och involverad i omfattande hälsostudier och aktionsforskning kring nyanländas situation. Mellan 2011 och 2017 jobbade jag som affärsutvecklare på avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet. Däremellan jobbade jag med utrednings- och utvärderingsuppdrag inom välfärdssektorn både som anställd och i eget företag.

Vad ser du mest fram emot nu?
– Det är många saker, inte minst att träffa människor som har spännande idéer och forskning. Och att inte behöva tacka nej! Det var bland det tråkigaste som investerare. Här kan jag vara med och se möjligheter och coacha framåt och det ska bli skönt att få ta det perspektivet. Jag ser också med nyfikenhet fram emot vad den nya satsningen på en KIC i kultur och kreativa näringar kommer att innebära för universitetet och för samhället. Generellt finns så många vinster för både individen, Sverige och världen av att mer forskning kommer till användning.

Text: Sara Gredemark

TA HJÄLP AV UU INNOVATION FÖR ATT TESTA DIN IDÉ!

Har du en idé eller ett nytt forskningsresultat som du tror kan vara användbart för andra? Vill du ha hjälp att utforska potentialen? Hör av dig till UU Innovation! Stödet är gratis, konfidentiellt och öppet för alla studenter, forskare och övriga anställda vid universitetet.

Välkommen att kontakta Mathias Blob direkt eller mejla UU Innovation.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01