Nytt grepp ska minska butiksstölder

2022-07-01

Med sin startup Datana vill Ali Jumaa och Adib Ahrari vitalisera detaljhandeln genom att få ner
stölderna. Nyligen lanserade företaget sin första prototyp där AI används i brottsförebyggande syfte.
Foto: Datana

Adib Ahrari och Ali Jumaa har startat företaget Datana tillsammans med fem studiekamrater från Uppsala universitet och KTH. De vill minska stölderna i dagligvaruhandeln genom smart teknik som hjälper butikspersonal att jobba förebyggande.

Att öka tryggheten i butiker och förebygga risken för stölder är målet för Datana. Och marknaden är i stort behov av mer effektiva lösningar. Trots butikernas allt större investeringar i säkerhetshöjande åtgärder, som väktare och larmsystem, så ökar stölderna. Enligt uppgifter från Svensk handel, som Datana refererar till, har värdet på stölderna dubblerats på tio år, från 4,2 miljarder kronor år 2010 till 8,5 miljarder kronor år 2021. 

– Det är chockerande siffror och våra många samtal med butikspersonal och butiksägare har verkligen bekräftat hur omfattande problemet med stölder är, så det är vårt mål att vända den här trenden, säger Adib Ahrari, vd och medgrundare av Datana.

AI uppmärksammar butikspersonal på avvikande beteende

Företaget utvecklar en AI-lösning som bearbetar data från befintliga butikskameror och ger butiksanställda notiser som ska hjälpa dem att föregripa stölder. Notiserna, som levereras via en så kallad smartwatch, talar om var i butiken en stöld kan vara på väg att inträffa.

– Hela poängen är att skapa en proaktiv lösning för butikspersonalen så att de kan agera innan en eventuell stöld inträffar. Oftast kan det vara så enkelt som att butikspersonalen visar sig och kanske frågar om det är någon som önskar hjälp med något, eller erbjuder en varukorg, berättar Ali Jumaa, medgrundare av Datana och företagets marknadschef.

I fokus för Datanas AI-lösning står beteenden, och den tränas på filmer som fångat stöldbrott på bild. Den läser av och bedömer rörelsemönster och beteenden som kan indikera förberedelse för snatteri och stöld. Exempel på det kan vara hur länge någon uppehåller sig på, eller cirkulerar kring, en och samma plats i butiken, eller hur många gånger någon riktar blicken mot uppsatta kameror. En annan faktor den tar hänsyn till är tid på dygnet.  

Personlig integritet i fokus

Adib Ahrari berättar att han lagt ner väldigt mycket tid på integritetsbevarande åtgärder i utvecklingen.

– Det var bland det första vi tänkte på, att vår lösning måste vara helt förenlig med Dataskyddsförordningen, GDPR. Vi behandlar inga personuppgifter, sparar ingen biometrisk data eller använder metoder för ansiktsigenkänning.

Han berättar vidare att allt krypteras och att inga data lagras, sparas eller skickas ut. All bearbetning av data sker på plats i butiken på en server som installerats med Datanas programvara.

Från idé till verklighet på ett år

Det har gått snabbt framåt för Datana. Nyligen lanserade de sin första prototyp, bara ett år efter att utvecklingsarbetet påbörjades. Livsmedelsbutiker står först på tur.

– De är mest utsatta för stölder och dessutom investerar de mest i säkerhetshöjande åtgärder, så allt pekar på att de är våra early adopters. Kött är exempelvis en väldigt stöldbegärlig vara och i princip finns det alltid extra kameror vid köttdisken, säger Ali Jumaa.

Målet är att få ut prototypen i några butiker redan under sommaren 2022 och företaget har samtal igång med flera livsmedelshandlare som är nyfikna på att testa. Går allt i lås och lösningen gör sitt jobb räknar Datana med att ha sin första betalande kund nästa sommar. Siktet är sedan inställt på de större livsmedelskedjorna och i förlängningen även andra typer av butiker. Och inte bara i Sverige. Datana vill så småningom lansera internationellt.

– Nu handlar allt om att visa på att stölderna faktiskt minskar genom vår lösning. Klarar vi det så tror vi att den kan få ett brett genomslag ganska snabbt, säger Adib Ahrari.

Teamet är allt 

Teamet bakom Datana är den största anledningen till att det gått så snabbt menar både Adib Ahari och Ali Jumaa, som är två av teamets totalt sju medlemmar.

–  Vi har lyckats samla personer med en bra mix av olika erfarenheter och kompetenser. Dessutom delar vi samma målbild och höga ambition, vilket är en nyckel för att lyckas, poängterar Ali Jumaa. 

Det var Adib Ahrari som tog initiativet. 

– Det kändes självklart att dra ihop ett team och utveckla en affärsidé tillsammans. Jag känner så många ingenjörer och under studietiden finns alla möjligheter att testa om en idé flyger så jag ville helt enkelt ta vara på den chansen.

För både Adib Ahrari och Ali Jumaa är den snabba framåtrörelsen i en startup också en stor del av tjusningen.

– När vi bestämmer något på Datana så händer det i princip direkt. Sedan är det friheten i att både få skapa något nytt och användbart och att få vara med och påverka, säger Adib Ahrari.

Teamet har under sitt första år fått affärsutvecklingsstöd av både UU Innovation, Uppsala Innovation Centre och KTH Innovation.

PERSONLIGT

ADIB AHRARI
Ålder:
 24 år
Bor: Märsta
Bakgrund: Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik från Uppsala universitet.
Gör nu: Medgrundare och vd på Datana vid sidan av masterstudier i matematik på KTH.
Tips till den som vill starta eget: Gå ut och prata med kunder tidigt, sitt inte med din lösning för länge utan våga testa den!
 

ALI JUMAA
Ålder: 27 år
Bor: Tumba
Bakgrund: Civilingenjörsexamen i farkostteknik och master inom integrerad produktutveckling från KTH.
Gör nu: Medgrundare och marknadschef på Datana vid sidan av heltidsjobb på annat företag.
Tips till den som vill starta eget: Få ihop ditt team och se till att alla har samma mål och ambitioner.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01