Ny analysmetod siktar på mer specifika sjukdomsdiagnoser

2022-06-29

Daniel Globisch, universitetslektor på Uppsala universitet, har utvecklat en metod för mer specifika
diagnoser av metabola sjukdomar. Foto: Mikael Wallerstedt

Finns det effektivare sätt att upptäcka sjukdomar i biologiska prover än de som är standard i dag? En ny metod ger hopp. Daniel Globisch, universitetslektor och tidigare fellow på SciLifeLab på Uppsala universitet, tror att hans metod kommer att bli ett framtida verktyg för klinisk användning.

Föreställ dig mycket små magnetiska pärlor som kan tillsättas i biologiska prover för att upptäcka sjukdomar. Föreställ dig vidare hur dessa små pärlor har förmågan att fånga in ny information ur stora mängder data och att de därigenom kan åstadkomma en avsevärt bättre träffsäkerhet än de analysmetoder som är standard i dag.

Dessa kemoselektiva sonder är själva kärnan i Daniel Globischs nya analysmetod, utvecklad på Uppsala universitet där han är universitetslektor.

– Främsta fokus ligger på att undersöka hur mikrobiomer påverkar människokroppen och sjukdomars utveckling. Det vill vi utforska för att upptäcka okända biomarkörer och bioaktiva metaboliter som kan fungera som nyckelmolekyler för framtida diagnostik eller nya behandlingsalternativ, säger han.

Överlägsen känslighet

Tanken är att skapa sig en bättre förståelse av hur sjukdomar utvecklas och att genom högre känslighet öka sannolikheten för att kunna ställa en diagnos. Metoden kan tillämpas på alla sorters metabola sjukdomar, exempelvis olika cancerformer.

– De standardmetoder som finns i dag täcker bara omkring 5-10 procent av alla metaboliter i ett prov, alltså de restprodukter som bildas i människokroppen som ett resultat av okända biologiska processer i kosten eller kroppens mikrobiom. Med den här metoden når vi molekyler i de resterande 90 procenten, säger Daniel Globisch.

Från forskning till företag

Hans metod ska kunna tillämpas inom en rad olika forskningsområden som använder sig av metabolomik. Avsikten är att kommersialisera metoden med hopp om att den ska tillämpas brett inom vården. Daniel Globisch har startat ett företag för att ta sin idé hela vägen till praktisk användning och har redan kunnat erbjuda metoden som en tjänst till sina första kunder.

Det har varit en spännande resa så här långt, menar Daniel Globisch, med mycket uppskattat stöd från UU Innovation.

– Främst övergången från den initiala idén till utvecklingen av den slutgiltiga publicerade metoden. Under tiden har jag haft hjälp av väldigt duktiga labbpartners som har hjälpt till att förverkliga min idé. De vetenskapliga diskussionerna vi har haft för att ta oss över olika hinder och att planera nästa steg har varit väldigt trevliga och är den huvudsakliga anledningen till att jag har stannat kvar inom akademin.

FAKTA

  • Daniel Globisch har utvecklat en ny analysmetod för biologiska prover, där kemoselektiva sonder tillsätts för att samla in mer specifik information än vad som är möjligt med de metoder som är standard i dag.
  • Metoden möjliggör träffsäkrare diagnoser och bidrar också till att bättre förstå hur sjukdomar utvecklas.
  • Verktyget kan tillämpas på alla sorters metabola sjukdomar, till exempel olika cancerformer.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01